1403/04/05
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
ASSOCIATION OF THYROID HORMONE PROFILE WITH RESUMPTION OF POSTPARTUM OVARIAN ACTIVITY IN DAIRY COWS mahdi yari, Mahdi Khodaei Motlagh, Mohammad Yahyaei, Essa Dirandeh (2023)
The effect of Eggplant peel extract addition (Solanummelongena) on Farahani ram sperm after oxidative stress (freeze-thawing) hamidreza khodadadi, Mahdi Khodaei Motlagh, Mehdi Kazemi bonchenari, Hamid Reza Momeni (2023)
ارزیابی مقایسه ای تأثیر عصاره پوست بادمجان (Solanum melongena) بر اسپرم قوچ فراهانی در شرایط نگهداری سرد حمیدرضا خدادادی، مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری، حمیدرضا مومنی (1401)
بررسی مورفوبیومتری راسته پس استیگمایان (Ixodida) در مشهد میقان معصومه اکبری، مهدی خدایی مطلق، علیرضا شایسته فر (مرحوم)، سید مهدی طالبی (1400)
بررسی ویژگی های بافتی بیضه، تخمدان و روده بلدرچین ژاپنی با جیره دارای پودر و اسانس کندر مژگان محمودی، مهدی خدایی مطلق، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حسینعلی قاسمی (1400)
Genome-wide selection of discriminant snp markers for breed assignment in indigenous sheep breeds Mohammad Hossein Moradi, Amirhossein Khaltabadi Farahani, Mahdi Khodaei Motlagh, Mehdi Kazemi bonchenari, John Mak Ivan (2021)
Nutritional value of whole date waste and evaluating its application in ostrich diets Sadegh Najafi, Hosseinali Ghasemi, Iman Hajkhodadadi, Mahdi Khodaei Motlagh (2021)
اثر جنستئین بر تکثیر و تمایز سلول های بنیادی جدا شده از بافت چربی اسب ترکمن به سلول های استخوانی فرنوش آزادی، مهدی خدایی مطلق، عبدالله محمدی سنگ چشمه، احسان سید جعفری (1399)
Effects of a Grain Source (Corn Versus Barley) and Starter Protein Content on Performance, Ruminal Fermentation, and Blood Metabolites in Holstein Dairy Calves Mehdi Kazemi bonchenari, Mehdi Mirzaei, Mehdi Hossein Yazdi, Mohammad Hossein Moradi, Mahdi Khodaei Motlagh, adel pezeshki (2020)
اثر ترکیب هورمون PMSG و GnRH بر همزمان سازی فحلی در میش های نژاد فراهانی علی کمانی، مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری، محمد حسین مرادی (1399)
تاثیر زمان و مقادیر تزریق هورمون PMSG بر بازده تولید مثل میش های فراهانی همزمان سازی شده با سیدر مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری، محمد حسین مرادی، مهدی حسین یزدی (1398)
Sperm quality parameters and fatty acid composition in Farahani rams fed pistachio by-products Mahdi Khodaei Motlagh, Mehdi Kazemi bonchenari, Mahdi Zhandi, Mohammad Hossein Moradi, Abdolah Mohammadi Sang Cheshmeh (2019)
Effects of liquid protein feed on growth performance and ruminal metabolism of growing lambs fed low quality forage and compared to conventional protein sources reza cheghini, Mehdi Kazemi bonchenari, Amirhossein Khaltabadi Farahani, Mahdi Khodaei Motlagh, Abdoulfattah Salem (2019)
تاثیر تغذیه ویتامین های C و E بر برخی ویژگی های اسپرم خروس ورامینی در شرایط سرد امیر عباس دارستانی، کاظم کریمی، کامران زندی، مهدی خدایی مطلق (1398)
اثر گاواژ عصاره آویشن شیرازی بر برخی از فراسنجه های خونی بره مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری، محمد حسین مرادی (1398)
Effects of reduced glutathione on the quality of rooster sperm during cryopreservation Reza Masoudi, M Sharafi, A Zare Shahne, Mahdi Khodaei Motlagh (2019)
An improvement in productive and reproductive performance of aged broiler breeder hens by dietary supplementation of organic selenium M Emamverdi, Ahmad Zare Shahneh, Mahdi Zhandi, mojtaba Zaghari, Dariush Minai-Tehrani, Mahdi Khodaei Motlagh (2019)
مقایسه تاثیر دانه جو با ذرت بر عملکرد، تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی گوساله های نر پرواری هلشتاین مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی کاظمی بنچناری، مهدی خدایی مطلق، محمد حسین مرادی، یدالله محرمی (1397)
Supplementation of extender with coenzyme Q10 improves the function and fertility potential of rooster spermatozoa after cryopreservation Reza Masoudi, Mohsen Sharafi, Ahmad Zare Shahneh, Hamid Kohram, Elahe Nejati-Amiri, Abdulhussein shahverdi, Mahdi Khodaei Motlagh, Hamideh Karimi (2018)
اثر سیلیمارین و لیتیم کلراید بر یکپارچگی DNA و وضعیت اسپرم اپیدرمی قوچ طاهره چوبینه، مهدی خدایی مطلق، حمیدرضا مومنی، نیلوفر دربندی (1397)
ارزیابی فلوسایتومتریک اسپرم گاو بعد از انجماد- یخ گشایی در رقیق کننده منی حاوی اتانول شیدا حسینی، مهدی ژندی، آ زارع شحنه، محسن شرفی، م امام وردی، مهدی خدایی مطلق (1397)
تأثیر پودرآویشن بر فراسنجه های ایمنی در بره های نر نژاد فراهانی زهرا مرادپور، مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1397)
اثر سطوح متفاوت سولفات روی به رقیق کننده منی بر کیفیت اسپرم قوچ پس از انجماد-ذوب مبینا پویا، مهدی خدایی مطلق، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهدی میرزائی (علوم دامی) (1396)
بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی سیلیمارین در مقابله با سمیت کلرید لیتیوم در اسپرم قوچ طاهره چوبینه، حمیدرضا مومنی، مهدی خدایی مطلق، نیلوفر دربندی، عاطفه خاوری (1396)
تنوع گونهای کنههای دامی در دامداریهای مشهد میقان - شهرستان اراک معصومه اکبری، علیرضا شایسته فر (مرحوم)، مهدی خدایی مطلق، سید مهدی طالبی، علیرضا پسرکلو (1396)
اثرهای استفاده از اسانس ترکیبی گیاهان دارویی در آب آشامیدنی بر عملکرد رشد، هماتولوژی و پروفیل چربی خون شترمرغ حسینعلی قاسمی، ایمان حاج خدادادی، مهدی کاظمی بنچناری، مهدی خدایی مطلق، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1396)
Haplotype and Genetic Diversity of mtDNA in Indigenous Iranian Sheep and an Insight into the History of Sheep Domestication Mohammad Hossein Moradi, phua SH, Nematollah Hedayat, Mahdi Khodaei Motlagh (2017)
تغذیه ذرت آسیاب ریز در برابر ورقه شده با بخار بر تولید و ترکیب شیر و برخی فراسنجه های خونی در گاوهای هلشتاین اوایل شیردهی مهدی کاظمی بنچناری، مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی خدایی مطلق، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1395)
Age-related Changes in some Blood Parameters of Ostrich Mahdi Khodaei Motlagh, Reza Masoomi (2016)
کاربرد STO به عنوان لایه غذا دهنده در کشت سلول های بنیادی اسپرماتوگونی خروس رسول کریمی، ملک شاکری، مهدی ژندی، حسین مروج، هانیه بنی کمال، مهدی خدایی مطلق، عبدالله محمدی سنگ چشمه (1394)
Effect of hypothyroidism on growth performance, carcass composition and meat quality of fat-tailed Lori-Bakhtiari lambs Yousef Baghcheghi, Ahmad Zare Shahneh, Mehdi Ganjkhanloo, Mahdi Khodaei Motlagh, Alireza Yousefi (2015)
The effects of supplementation methods and length of feeding of zilpaterol hydrochloride on meat characteristics of fattening lambs Vahid Vahedi, Armin Towhidi, Nematollah Hedayat, Hossein Vaseghi Doran, Mahdi Khodaei Motlagh, E. N. Ponnampalam (2015)
اثر مولتی آنزیم بر صفات عملکرد و قابلیت هضم اجزای مختلف جیره در شترمرغ های اهلی آفریقایی 14 ماهه ایمان حاج خدادادی، حسینعلی قاسمی، مهدی خدایی مطلق، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی (1394)
بررسی فولیکول های آنترال تخمدانی برای تعیین غلظت آلفا-لینولنیک موثر بر توانایی تکوین برون تنی اووسیت های بز آرش وشکینی، عبدالله محمدی سنگ چشمه، علی اکبر خادم، علی اسدی الموتی، مهدی خدایی مطلق (1393)
Flow cytometric and microscopic evaluation of post-thawed ram semen cryopreserved in chemically defined home-made or commercial extenders M Emamverdi, Mahdi Zhandi, Ahmad Zare Shahneh, Mohsen Sharafi, Amir Akhlaghi, N Dadashpour Davachi, F Dadkhah, Mahdi Khodaei Motlagh (2015)
نقش حفاظتی سیلیمارین بر قابلیت حیات، قابلیت تحرک و تمامیت آکروزوم اسپرم قوچ تیمار شده با کادمیوم کلراید حمیدرضا مومنی، عاطفه خاوری، مهدی خدایی مطلق، طاهره چوبینه، نجمه اسکندری (1393)
Antioxidant effect of rosemary (Rosmarinus officinalis L.) extractin soybean lecithin-based semen extender following freeze–thawing process of ram sperm مهدی خدایی مطلق، محسن شرفی، مهدی ژندی، عبدالله محمدی سنگ چشمه، ملک شاکری، سعید زین الدینی، مسعود سلیمانی (1393)
دانش و نگرش دامداران هدف طرح الگویی همزمان سازی فحلی در گوسفند نسبت به این فناوری در استان های مرکزی و فارس مهدی خدایی مطلق، ناصر زمانی میاندشتی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد یحیائی (1393)
ارزیابی چند شکلی ژن میوستاتین در گوسفند نژاد فراهانی با استفاده از روش PCR-RFLP سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، علی قاضی خان شاد، مهدی خدایی مطلق، مجید مهدیه (1393)
Protective role of glutathione in buck semen cryopreservation R. Noei Razliqi, Mahdi Zhandi, Malek Shakeri, Armin Towhidi, Mohsen Sharafi, Mahdi Khodaei Motlagh, M Emamverdi (2014)
Effect of canola oil on blood lipid in ostriches (Struthio camelus) Mahdi Khodaei Motlagh, Hosseinali Ghasemi, Iman Hajkhodadadi, Mehdi Kazemi bonchenari, Mohammad Hossein Moradi (2014)
Determination carcass condemnation causes of broiler chickens (Gallus Domesticus) at industrial slaughter house of Shazand, Markazi province of Iran Mahdi Khodaei Motlagh, Mohammad Yahyaei, Mohammad Rezaei, Alireza Eidi, Mohammad Reza Goodarzi, Iman Hajkhodadadi (2014)
بررسی وضعیت آلودگی میکروبی پنیرهای سنتی توزیع شده در استان مرکزی در سال 1390 محمد رضائی، محمد یحیائی، مهدی پرویز، مهدی خدایی مطلق (1393)
Antibacterial effect of medicinal plant essence (Thymus vulgaris) on major bacterial mastitis pathogen in vitro Mahdi Khodaei Motlagh, Mehdi Kazemi bonchenari, Hosseinali Ghasemi, Amirhossein Khaltabadi Farahani, Mohammad Yahyaei, Fabio De Rensis, Mohammad Yahyaei (2014)
مطالعه اثر دو نوع سرم هترولوگوس بر قابلیت بلوغ و لقاح برون تنی اووسیت های گوسفند مهدی خدایی مطلق، احمد زارع شاه نه، مرتضی دلیری، حمید کهرام، فرامرز قراگوزلو، مهدی ژندی (1392)
Trehalose and glycerol have a dose-dependent synergistic effect on the post-thawing quality of ram semen cryopreserved in a soybean lecithin-based extender Abouzar Najafi, Mahdi Zhandi, Armin Towhidi, Mohsen Sharafi, Abbas Akbari Sharif, Mahdi Khodaei Motlagh (2013)
Influence of feeding synbiotic containing Enterococcus faecium and inulin on blood metabolites, nutrient digestibility and growth performance in sheep fed alfalfa-based diet Mehdi Kazemi bonchenari, Hosseinali Ghasemi, Mahdi Khodaei Motlagh, Amirhossein Khaltabadi Farahani, Mojtaba Ilani (2013)
Tumor necrosis factor receptor type-1 is not expressed on granulosa cells of pre-ovulatory follicles in sheep Mohammad Yahyaei, Mohammad Khourvash, Hamid R Rahmani, Mahdi Khodaei Motlagh, Hamid R Mohammadnia (2013)
اثر پراکسید هیدروژن و ملاتونین بر بلوغ هسته ای اووسیت در شرایط برون تنی کاظم بیابانی، احمد زارع شاه نه، حمید کهرام، مهدی خدایی مطلق (1390)
Effect of glucose, lactate and pyruvate concentrations on in vitro growth of goat granulosa cell hamid deldar, Ahmad Zare Shahneh, Mohammad Javad Zamiri, Morteza Daliri, Hamid Kohram, Mahdi Khodaei Motlagh, Mahdi Zhandi, Amir Akhlaghi, Zarbakht Ansari Pirsaraie (2011)
Alterations in reproductive hormones during heat stress in dairy cattle Mahdi Khodaei Motlagh, A Z Shahneh, R Masoumi, Fabio Derensis (2011)
مقاله ارائه‌شده
بررسی وضعیت آلودگی به کنه در بزهای مناطق مختلف ایران محمد جواد کریمی ثابت، محمدصالح نجابتی، مهدی خدایی مطلق (1402)
میزان لیپید پراکسیداسیون اسپرم خروس در رقیق‌کننده انجماد حاوی نانواکسیدروی محمد جواد کریمی ثابت، مهدی خدایی مطلق، رضا مسعودی، محسن شرفی (1402)
بررسی اثر نانو‌روی در رقیق‌کننده انجماد اسپرم بر فراسنجه‌های حرکتی اسپرم خروس پس از فرآیند انجماد-یخ‌گشایی نجمه سنوری، مهدی خدایی مطلق، رضا مسعودی، محسن شرفی، محمد جواد کریمی ثابت (1402)
مروری کوتاه بر کایمریسم انسان - حیوان مهدی خدایی مطلق، محمد جواد کریمی ثابت (1402)
شناسایی مناطق ژنومی حاوی تنوع تعداد کپی (CNVR) مرتبط با قطر پشم در برخی از نژادهای گوسفند ایرانی محمد حسین مرادی، کبریا ذبیحی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهدی خدایی مطلق (1401)
تاثیر شرایط مختلف دسترسی به آب بر روی عملکرد و کیفیت تخم در مرغهای تخمگذار ابوالفضل صالحی زاده، مهدی خدایی مطلق، ایمان حاج خدادادی، کوروش غلامی (1400)
Royal jelly supplementation in semen extender on some quality and quantity parameters of Mahabadi goat semen Mahdi Khodaei Motlagh, Tahereh Mohammadiyan, Ahmad Zare Shahneh (2018)
The effect of various concentrations of eggplant peel extract on quality membrane integrity Farahani ram sperm breeding hamidreza khodadadi, Mahdi Khodaei Motlagh, Mehdi Kazemi bonchenari, Hamid Reza Momeni (2018)
The effect of in vitro Solanum melongena extract added to the semen extender on the progressive sperm motility after freezing in ram hamidreza khodadadi, Mahdi Khodaei Motlagh, Mehdi Kazemi bonchenari, Hamid Reza Momeni (2018)
اثر سطح اختلاف کاتیون- آنیون جیره غذایی بر متابولیتهای خونی و وضعیت ایمنی آغوز تلیسههای آبستن هلشتاین وحید غلامحسینی، مهدی کاظمی بنچناری، مهدی خدایی مطلق، محمد حسین مرادی (1397)
طراحی کیتهای تشخیص نژادی در گوسفندان بومی ایران محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهدی کاظمی بنچناری، مهدی خدایی مطلق، جان مک ایوان (1397)
تأثیر جیره های گلوکوژنیک و لیپوژنیک بر برخی فراسنجه های خونی گاوهای اوایل شیردهی سید مهدی موسوی، مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری، مهدی پورحمداله کاسین (1397)
Influences of in vitro ZnSo4 additive to sperm morphology in vitrification medium Mahdi Khodaei Motlagh, mobina pooya, Mehdi Mirzaei, Amirhossein Khaltabadi Farahani, hamidreza khodadadi (2018)
Antioxidant effect of eggplant peel (Solanum melongena) extract in egg yolk-based semen extender on sperm viability during cryopreservation hamidreza khodadadi, Mahdi Khodaei Motlagh, Mehdi Kazemi bonchenari, Hamid Reza Momeni, mohsen Asgari (2018)
Survey effect of extract eggplant peel on motility sperm frozen after thawing hamidreza khodadadi, Mahdi Khodaei Motlagh, Mehdi Kazemi bonchenari, Hamid Reza Momeni (2017)
سیستم‎های انتقال دارو به وسیله اسپرم در دام مهدی خدایی مطلق، محمدرضا بهرامی، سحر آوخ (1396)
رفتار دراز کشیدن در گاو شیری مهدی خدایی مطلق، سحر آوخ (1396)
سلیمارین سبب حفظ تمامیت DNAاسپرم ناشی از کلرید کادمیوم می شود مهدی خدایی مطلق، عاطفه خاوری، حمیدرضا مومنی (1396)
اثر مصرف دهانی آویشن بر گلبول سفید و ایمنوگلوبولین G مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری، محمد حسین مرادی (1396)
انتقال جنین در شتر دوکوهانه، مزایا و تهدیدها مهدی خدایی مطلق، محمد یحیائی (1396)
مراقبت های بهداشتی در پرورش مرغ خانگی یا بومی مهدی خدایی مطلق، علی کمانی، محمد مشایخی (1396)
Effect of zinc sulfate on sperm motility in Frahani ram Mahdi Khodaei Motlagh, mobina pooya, Mehdi Kazemi bonchenari (2017)
MEDICINAL SMOKES IMPROVED RETAIN PLACENTA IN DAIRY CATTLE Mahdi Khodaei Motlagh, Taibe Rezaei (2017)
نانوتکنولوژی در تولید مثل مهدی خدایی مطلق، محمدرضا بهرامی (1395)
تأثیر نانوذرات بر فیزیولوژی کیفی و کمی رشد در طیور مهدی خدایی مطلق، محمدرضا بهرامی (1395)
اثر تزریق درون تخم مرغی نانوذرات بر عملکرد رشد مهدی خدایی مطلق، محمدرضا بهرامی (1395)
اثر ضایعات گوجه فرنگی در فیزیولوژی رشد و عملکرد طیور محمدرضا بهرامی، مهدی خدایی مطلق (1395)
اثر فیزیولوژیک ضایعات گوجه فرنگی در رشد و عملکرد طیور محمدرضا بهرامی، مهدی خدایی مطلق (1395)
اکسی توسین کاهنده تنش زایش می باشد مهدی خدایی مطلق، سحر آوخ، معصومه امیری (1395)
اثر شاه انگبین بر فراسنجه های جنبایی اسپرم مهدی خدایی مطلق، طاهره محمدیان، احمد زارع شاه نه (1395)
تأثیر پس مانده خرما بر فراسنجه های خونی و شاخص تنش در شترمرغ صادق نجفی، حسینعلی قاسمی، ایمان حاج خدادادی، مهدی خدایی مطلق (1395)
تخمین انرژی متابولیسمی ضایعات خرما و تاثیر آن بر عملکرد رشد جوجه شترمرغ ها صادق نجفی، حسینعلی قاسمی، ایمان حاج خدادادی، مهدی خدایی مطلق (1395)
عملکرد رفتارشناسی پرندگان تیمارشده با اسانس ریزپوشانی شده دارچین در دوره رشد و پایانی محمدرضا بهرامی، ایمان حاج خدادادی، حسینعلی قاسمی، مهدی خدایی مطلق (1395)
تاثیر تیمارهای مختلف اسانس گیاه دارویی آویشن بر عملکرد‎های رفتارشناختی در دوره رشد و پایانی محمدرضا بهرامی، ایمان حاج خدادادی، حسینعلی قاسمی، مهدی خدایی مطلق (1395)
بررسی اثرات استفاده از منابع اسیدهای چرب امگا 3 و امگا 6 بر وضعیت کلسترول و تری -گلیسرید خون در میش مهدی خدایی مطلق، نسرین امینی، مهدی کاظمی بنچناری، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1394)
Haplotye analysis of mt DNA in Iranian sheep breeds new insights on the history of sheep evolution Mohammad Hossein Moradi, phua SH, Nematollah Hedayat, Mahdi Khodaei Motlagh (2015)
اثرات مضر فلزات سنگین بر فیزیولوژی رشد در جوجه های گوشتی مهدی خدایی مطلق، محمدرضا بهرامی (1394)
اثر آلودگی افلاتوکیسن بر زیست اسپرم موجود زنده مهدی خدایی مطلق، محمدرضا بهرامی (1394)
اثر جیوه بر اکسیداسیون سلول های جنسی مهدی خدایی مطلق، محمدرضا بهرامی (1394)
اثر تنش دمایی بر فیزیولوژی رشد پشم گوسفند مهدی خدایی مطلق، طیبه رضایی (1394)
میزان مصرف سوخت پس از بهینه سازی در مرغداری های استان تهران مهدی خدایی مطلق، محمد صادق زاده، عباس جهانبخشی (1393)
بررسی اثر تزریق عصاره الکلی شوید بر غلظت کلسترول بافت کبد جوجه های گوشتی کاظم کریمی، سیدمهدی حسینی کاریز، مهدی خدایی مطلق (1393)
ارزیابی میزان رضایت مندی دانداران از عملکرد شرکت تعاونی مجتمع عای دامپروری کشور مهدی خدایی مطلق، سعید یاراحمدی، کاظم کریمی، عباس جهانبخشی (1393)
میزان آشنایی مرغداران با تنش حرارتی مهدی خدایی مطلق، محمدرضا بهرامی، مسعود رضایی (1393)
اثر تنش گرمایی بر تولید شیر مهدی خدایی مطلق، محمدرضا بهرامی (1393)
the effect of silymarin on acrosom integrity and DNA integrity of ram sperm treated with lithium T Choubineh, Hamid Reza Momeni, Mahdi Khodaei Motlagh, N Darabadi, A Khavari (2013)
the effect of silymarin on acrosom integrity and DNA integrity of ram sperm treated with cadmium A Khavari, Hamid Reza Momeni, Mahdi Khodaei Motlagh, T Choubineh (2013)
بررسی تاثیر مکمل آلی روی بر فراسنجه های رشد گوساله نر هلشتاین طیبه رضایی، مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری (1392)
بررسی استفاده از منبع اسید چرب امگا 3 و مکمل ال-کارنیتین بر هورمون های مرتبط با با باروری و عملکرد تولیدمثلی در میش نسرین امینی، مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1392)
تشکیل اتحادیه دامپروری، راهکاری جهت بهبود کیفیت شیر مهدی خدایی مطلق، محمد یحیائی، محمد رضایی (1391)
رفتار جنسی ویژه (پایکوبی والتزی) در شتر مرغ نر مهدی خدایی مطلق، سید محمد رضا موسوی فخر (1391)
روش تهیه سرم از خون مادیان مهدی خدایی مطلق، احمد زارع شاه نه، مرتضی دلیری، حمید کهرام، فرامرز قراگزلو (1391)
رفتار جنسی مادیان های فحل مهدی خدایی مطلق، حمید کهرام (1391)
بررسی اثراسانس گیاه دارویی خرفه روی یکی از باکتری های عفونت زا در رحم گاو مهدی خدایی مطلق، محمد یحیائی، محمد رضایی، ناصر حسینی (1391)
تحلیل مجتمع های دامپروری با روش SWOT سعید یاراحمدی، مهدی خدایی مطلق (1391)
هزینه نگهداری سالانه قوچ و تناسب قوچ با میش از دیدگاه دامداران بخش مرکزی شهرستان اراک مهدی خدایی مطلق، ناصر زمانی میاندشتی، مهدی یحیایی، نسرین امینی، مسعود کمال آبادی (1391)
increasing welfare in castration of cattle Mahdi Khodaei Motlagh (2011)
اثر تب شیر بر برخی صفات تولید مثلی در گاو هلشتاین مهدی خدایی مطلق، احمد زارع شاه نه، محمد مرادی شهر بابک، حمید دلدار (1389)
اصلاح الگوی مصرف در احداث جایگاه های دام مهدی خدایی مطلق، علی لطفی، سعید یاراحمدی، صادق امیدی (1388)
اثر تنش دمایی بر عملکرد صفات تولید مثلی مهدی خدایی مطلق، احمد زارع شاه نه، محمد مرادی شهر بابک، حمید دلدار، مهدی ژندی (1388)
کتاب
پرورش و تولیدمثل عروس هلندی مهدی خدایی مطلق، سبحان آکریم علمدار (1401)
مدیریت کاربردی زایش و مراقبت از بره مهدی خدایی مطلق، سبحان آکریم علمدار (1400)
تنش حرارتی و عملکرد تولیدی حیوانات مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری (1394)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
اثر یوبیکینون (CoQ10) بر اسپرم بز پس از فرآیند انجماد-یخگشایی رضا مسعودی، مهدی خدایی مطلق، محمد یحیائی، بهبود خزروی (1401)
پویش ژنومی تنوع تعداد کپی (CNV) جهت شناسایی مناطق کاندیدای مرتبط با کیفیت پشم در گوسفندان ایرانی محمد حسین مرادی، مهدی خدایی مطلق، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، کبریا ذبیحی (1400)
بررسی اثر نانوکسید روی در رقیق کننده انجماد اسپرم بر فراسنجه های کیفی اسپرم قوچ پس از فرایند انجماد- یخ گشایی رضا مسعودی، مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری، محمد یحیائی، امید ملکی (1400)
اثر جنستئین بر تکثیر و تمایز سلول های بنیادی جدا شده از بافت چربی اسب ترکمن به سلول های استخوانی مهدی خدایی مطلق، احسان سید جعفری، عبدالله محمدی سنگ چشمه، فرنوش آزادی (1398)
تأثیر گیاه تشنه داری بر عملکرد و برخی از فراسنجه های خونی و بافت شناسی ژئوژنوم در بلدرچین ژاپنی مهدی خدایی مطلق، محمد حسین مرادی، ایمان حاج خدادادی، محمد مشایخی (1398)
اثر اشکال مختلف کندر بر خصوصیات میکروفلورای روده و برخی فراسنجه های ایمنی در بلدرچین ژاپنی مهدی خدایی مطلق، حسینعلی قاسمی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، زهرا محمودی (1397)
بررسی اثرات متقابل سطح علوفه با منبع غلات بر عملکرد، رشد اسکلتی و فراسنجه های خونی بره های شیرخوار مهدی خدایی مطلق، مهدی میرزائی (علوم دامی)، مریم السادات حسینی (1397)
بررسی تأثیر جیره های گلوکوژنیک و لیپوژنیک در گاوهای تازه زا تغذیه شده با سطح پروتئین عبوری بالا مهدی خدایی مطلق، مهدی پورحمداله کاسین، مهدی کاظمی بنچناری، سید مهدی موسوی (1397)
تنوع گونه ای کنه های دامی در منطقه کجور شهرستان نوشهر علیرضا شایسته فر (مرحوم)، مهدی خدایی مطلق، علیرضا پسرکلو، فاطمه خواجه حسینی (1397)
اثر ترکیب PMSG و GnRH بر همزمان سازی فحلی در میش های نژاد فراهانی مهدی خدایی مطلق، محمد حسین مرادی، مهدی کاظمی بنچناری، علی کمانی (1396)
اثر سطوح متفاوت سولفات روی به رقیق کننده منی بر کیفیت اسپرم قوچ پس از انجماد-ذوب مهدی خدایی مطلق، مهدی میرزائی (علوم دامی)، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مبینا پویا (1396)
بررسی اثر عصاره پوست بادمجان بر تحرک اسپرم قوچ نژاد فراهانی پس از انجماد-ذوب مهدی خدایی مطلق، حمیدرضا مومنی، مهدی کاظمی بنچناری، حمیدرضا خدادادی (1396)
مقایسه تاثیر تغذیه خیساب ذرت با دو منبع متداول پروتئینی (کنجاله سویا و کنجاله پنبه دانه) در بره های پرواری تغذیه شده بر پایه کاه گندم امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهدی کاظمی بنچناری، عبدالفتاح سالم، مهدی خدایی مطلق، رضا چگینی (1396)
اثر تفاوت کاتیون-آنیون مثبت و منفی در تلیسه های آبستن بر متابولیت های خون و وضعیت ایمنی آغوز مهدی کاظمی بنچناری، محمد حسین مرادی، مهدی خدایی مطلق، وحید غلامحسینی (1396)
تاثیر نانو ذرات روی جیره بر هماتولوژی، بیوشیمی خون و وضعیت آنتی اکسیدانی در شترمرغ مهدی خدایی مطلق، حسینعلی قاسمی، ایمان حاج خدادادی، سجاد صباغی (1395)
بررسی تأثیر استفاده از پروتئین قابل تجزیه و یا عبوری بر عملکرد و برخی متابولیت های خون در گوساله های نر هلشتاین مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری، محمد حسین مرادی، حسین کریمی دائینی (1395)
اثر ضایعات خرما بر عملکرد، فراسنجه های خونی و قابلیت هضم مواد مغذی جوجه شترمرغ ها حسینعلی قاسمی، ایمان حاج خدادادی، مهدی خدایی مطلق، صادق نجفی (1395)
اثر استفاده از آویشن برروی متابولیت های خونی در بره های نر با سنین مختلف مهدی خدایی مطلق، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهدی کاظمی بنچناری، زهرا مرادپور (1395)
تنوع گونه ای کنه های دامی در مشهد میقان مهدی خدایی مطلق، علیرضا شایسته فر (مرحوم)، سید مهدی طالبی، معصومه اکبری (1395)
بررسی اثرات شکل فیزیکی خوراک با تغذیه علوفه بر عملکرد رشد مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی کاظمی بنچناری، مهدی خدایی مطلق، محمدرضا نیلیه (1395)
بررسی اثرات متقابل شکل فیزیکی خوراک آغازین با تغذیه علوفه یونجه بر عملکرد گوساله های شیرخوار هلشتاین مهدی کاظمی بنچناری، مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی خدایی مطلق، محمدرضا نیلیه (1395)
اثر ژل رویال بر روی برخی از فراسنجه های کیفی اسپرم بز احمد زارع شاه نه، مهدی خدایی مطلق، طاهره محمدیان (1394)
بررسی اثرات استفاده از مکمل ال-کارنیتین به همراه منابع اسیدهای چرب امگا 3 و 6 بر باروری در دوره فلاشینگ میش مهدی کاظمی بنچناری، مهدی خدایی مطلق، م خلت آبادی فراهانی، نسرین امینی (1394)
بررسی استفاده از پروتئین قابل تجزیه و یا عبوری بر عملکرد و برخی متابولیت های خون در گوساله نر هلشتاین مهدی کاظمی بنچناری، مهدی خدایی مطلق، محمد حسین مرادی، حسین کریمی دائینی (1393)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
اثرات سطوح مختلف انرژی متابولیسمی و مکمل گوانیدینواستیک بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم‌مرغ در مرغ‌های تخم گذار حسینعلی قاسمی، مهدی خدایی مطلق، ایمان حاج خدادادی، مهدی آجودانی لاهرودی (1402)
اثر مقادیر مختلف رایا بولد بر عملکرد، و برخی از متابولیت های خونی مرغ تخمگذار مهدی خدایی مطلق، ابوالفضل صالحی زاده، حسینعلی قاسمی (1400)
بررسی سطوح متفاوت پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه به پروتئین قابل تجزیه در شکمبه در جیره بره های پرواری تغذیه شده با سطح بالای فیبر مهدی کاظمی بنچناری، علی ولی زاده، عبدالفتاح سالم، محمد حسین مرادی، مهدی خدایی مطلق (1400)
همزمان سازی فحلی در نژاد افشاری مهدی خدایی مطلق، محمد یحیائی (1399)
افزایش برهزایی با کمک تکنیک Slow-Releasing هورمون PMSG در میش های نژاد افشاری مهدی خدایی مطلق، سبحان آکریم علمدار، محمد یحیائی (1399)
رهایش پیوسته PMSG و نقش آن در بهبود بازده تولیدمثلی میش های نژاد افشاری مهدی خدایی مطلق، سجاد صباغی، محمد یحیائی (1399)
پاسخ عملکردی و متابولیکی گوساله های شیرخوار به نوع غله (جو و ذرت) و اثر متقابل آن با سطح پروتئین مصرفی در جیره استارتر مهدی کاظمی بنچناری، محمد حسین مرادی، مهدی خدایی مطلق، مهدی حسین یزدی، مهدی میرزائی (علوم دامی) (1397)
فارسی: تولید و بکارگیری روی آلی (مخمر غنی از روی) بر عملکرد تولیدی، فراسنجه های خونی و ایمنی جوجه های گوشتی مهدی خدایی مطلق، م امام وردی، مجتبی زاغری، احمد زارع شاه نه، مهدی ژندی (1397)
بررسی اثرات متقابل منبع غلات و نسبت علوفه به کنسانتره بر فراسنجه های خونی و عملکرد تولید مثلی در میش های فحل همزمان مهدی خدایی مطلق، محمدرضا بهرامی، محمد حسین مرادی، مهدی میرزائی (علوم دامی) (1397)
شناسایی نشانگرهای SNP تشخیصی و توسعه دانش فنی طراحی کیت های تشخیص نژادی در گوسفندان ایرانی محمد حسین مرادی، جان مک ایوان، مهدی کاظمی بنچناری، مهدی خدایی مطلق، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1396)
اثر گاواژ عصاره آویشن شیرازی بر برخی از فاکتورهای مؤثر در سیستم ایمنی بره مهدی خدایی مطلق، محمد حسین مرادی، مهدی کاظمی بنچناری (1396)
تاثیر دانه جو در مقایسه با ذرت بر عملکرد تخمیر شکمبه ای و پارامترهای خونی گوساله های نر پروراری هلشتاین مهدی میرزائی (علوم دامی)، محمد حسین مرادی، مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری (1396)
تاثیر آسیاب کردن و غلطک زدن با بخار در ذرت بر عملکرد تولیدی در گاوهای اوایل شیردهی مهدی کاظمی بنچناری، مهدی میرزائی (علوم دامی)، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهدی خدایی مطلق (1394)
اثر پوست پسته بر برخی فراسنجه های کیفی اسپرم قوچ مهدی خدایی مطلق، محمد حسین مرادی، مهدی کاظمی بنچناری، مهدی ژندی (1394)
اثر مولتی آنزیم کمین (kemin) بر انرژی قابل هضم و زیست فراهمی برخی اجزاء جیره های حاوی جو در شترمرغهای آفریقایی 14 ماهه ایمان حاج خدادادی، محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهدی خدایی مطلق، حسینعلی قاسمی (1394)
اثرات یک اسانس ترکیبی گیاهی دارویی (نعناع، اکالیپتوس، رازیانه و آویشن) بر فراسنجه های هماتولوژی خون شترمرغ حسینعلی قاسمی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری، ایمان حاج خدادادی (1393)