1403/01/26
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر منبع روی آلی بر برخی از آنزیم های کبدی در گوساله های نر هلشتاین با استفاده از جیره هایی بر پایه اوره
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
zinc supplements -AST- ALT- Holstein calves
سال 1394
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق ، طیبه رضایی ، مهدی کاظمی بنچناری

چکیده

Zinc is the only metal that is found in all enzyme classes. And as a cofactor for more than 300 metalloproteinase enzyme involved in the metabolism of proteins, lipids, carbohydrates, protein synthesis, DNA transcription operates. The aim of this study was to investigate the effect of the organic source of liver enzymes (alanine aminotransferase and Sparatat aminotransferase) Holstein calves using 15 male calves were studied in a completely randomized design with three treatments The treatments were: diet without zinc supplementation (control), one treatment with 250 mg (glycine) and two treated with 500 mg of zinc (glycine). The results showed that the organic supplements, had no significant effect on the concentration of AST (P>0.05). But significantly reduced serum ALT levels (p<0.05).