1403/01/31
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی استفاده از منبع اسید چرب امگا 3 و مکمل ال-کارنیتین بر هورمون های مرتبط با با باروری و عملکرد تولیدمثلی در میش
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
انسولین، پروژسترون، درصد چند قلوزایی، مکمل، میش، نرخ آبستنی.
سال 1392
پژوهشگران نسرین امینی ، مهدی خدایی مطلق ، مهدی کاظمی بنچناری ، امیر حسین خلت آبادی فراهانی

چکیده

مطالعه حاضر به منظور بررسی تأثیر استفاده از منبع امگا 3 و مکمل ال-کارنیتین در میش انجام شد. 10 رأس میش با مصرف جیره پایه در 2 تیمار مختلف به صورت زیر تقسیم شدند: 1) 5/2 درصد ماده خشک مصرفی منبع امگا 3 بدون مکمل ال-کارنیتین و 2) 5/2 درصد ماده خشک مصرفی منبع امگا 3 و 500 میلی گرم مکمل ال-کارنیتین. طرح حاضر در قالب طرح کامل تصادفی اجرا شد و طول دوره آزمایش 42 در نظر گرفته شد. در این مطالعه هورمون انسولین تحت تأثیر معنی دار تیمارها قرار نداشت (05/0P˃) اما غلظت هورمون پروژسترون سرم تحت تأثیر معنی دار تیمارها قرار گرفت(05/0P˂). نرخ آبستنی و درصد چند قلوزایی تحت تأثیر معنی دار تیمارهای آزمایشی قرار نداشتند (05/0P˃).