1403/01/27
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر آلودگی افلاتوکیسن بر زیست اسپرم موجود زنده
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
فلاتوکیسن زیست اسپرم موجود زنده
سال 1394
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق ، محمدرضا بهرامی

چکیده

آفلاتوکسین یکی از آلودگی های اصلی در خوراک دام و طیور می باشد. میزان مسمومیت ناشی ازآفلاتوکسین به سن، جنس، مدت زمان مصرف و گونه حیوان مربوط می شود. آفلاتوکسین از قارچ های آسپرژیلوس سنتز و ترشح می شود. مصرف خوراک های آلوده به این سم می تواند در انسان و یا دام و طیور خطرناک باشد. محصولات کشاورزی قبل از برداشت، فرایند تهیه مواد غذائی و وضعیت انبار محصولات دارد. افلاتوکسین ها نسبت به سایر سموم قارچی به علت اثرات سرطان زائی و ایجاد مسمومیت حاد از اهمیت بیشتری برخوردارهستند. بسیاری از کشورها با توجه به داشتن آلودگیهای قارچی در مواد غذائی و محصولات کشاورزی با تصویب قوانین و مقررات ویژه ای توانسته اند بهداشت و سلامتی مواد غذائی تولیدی خود را تامین نمایند . آفلاتوکسین موجود در خوراک می تواند وارد سیستم بیضه شود و با تاثیر بر فاکتورهای مختلف منی و اسپرم سبب اختلال در باروری گردد بطور کلی مطالعات نشان می دهد که افلاتوکسین خوراک می تواند باعث افت تحرک اسپرم، اختلال در مورفولوژی اسپرم و سایر ناهنجاری ها در اسپرم گردد که در نهایت منجر به کاهش باروری در موجود زنده خواهد شد.