آیین نامه ها و فرم ها

1402/05/24

جهت دریافت کلیه آیین نامه ها و فرم های جدید معاونت پژوهش و فناوری به قسمت فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها مراجعه فرمایید.

JCR 2022

1402/05/24

فایل JCR 2022 در قسمت آیین نامه ها قابل دریافت می‌باشد.

بایگانی خبرها