1403/01/26
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر جیوه بر اکسیداسیون سلول های جنسی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
جیوه اکسیداسیون سلول های جنسی
سال 1394
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق ، محمدرضا بهرامی

چکیده

آلاینده های بسیاری در جوامع امروزی به محیط زیست بشر وارد می شوند و هر کدام با استفاده از مکانیسم خاصی شروع به تخریب طبیعت می نمایند یکی از مهمترین اثرات مخرب در سلول ها به وسیله اکسیداسیوناتفاق می افتد. اکسیداسیون داخل سلول ها اثر منفی بر عملکرد سلول دارد فلزات سنگین سبب تسریع این فرایند مخرب می شود در بین این فلزات جیوه بسیار در محیط فراوانست بخصوص در شهرهای صنعتی میزانآن بوفور بیشتر می باشد این عنصر سنگین می تواند در آب های زیرزمینی تجمع یابد و در مزارع از طریق ورود به گیاهان و ذخیره در آنها به دام هایی که این خوراک را تغذیه می کنند به بدنشان منتقل می شود و در سلول ها مستقر شده و شروع به تخریب ساختار غشاء آنها می نماید. از آنجایی که در استان مرکزی تمرکز صنایع آلاینده بسیار زیادست احتمال وجود عناصر سنگین بخصوص جیوه در خوراک دام ها افزایش می یابد در این مقاله مروری به اثرات زیان آور این عنصر سمی در بدن دامها پرداخته شده است