1403/01/28
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه رفتار قوچ افشاری و دورگ افشاری*مهربان در مواجهه با میش های افشاری
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
قوچ افشاری، دورگ افشاری و رفتار
سال 1396
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق ، مصطفی هداوند

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رفتار قوچ نژاد افشاری و دورگ نژاد افشاری * مهربان در گله نژاد افشاری انجام شد. در این مطالعه میش ها به دو گروه 5 رأسی تقسیم شدند. ما از سیدر برای همزمان سازی استفاده کردیم. پس از خروج سیدر در دو گروه قوچ وارد شد در گروه اول قوچ نژاد افشاری استفاده شد و در گروه دوم از قوچ دورگ نژاد افشاری*مهربان استفاده شد. قوچ ها حدود 5 ساعت در هر گروه فعالیت جفتگیری انجام دادند و سپس در بین دو گروه جابجا شدند. نتایج نشان داد که قوچ نژاد افشاری در هر دو گروه از ابتدای ورود تا انتهای حضور فعالیت جفتگیری نشان داد در حالیکه قوچ دورگ در لحظات اول فعال بود اما با گذر زمان کاهش لیبیدو در قوچ دیده شد. واژه های کلیدی: قوچ افشاری، دورگ افشاری و رفتار