1403/01/31
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر تنش دمایی بر عملکرد صفات تولید مثلی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1388
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق ، احمد زارع شاه نه ، محمد مرادی شهر بابک ، حمید دلدار ، مهدی ژندی

چکیده

ثبت نشده‌است!