1403/01/27
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی وضعیت آلودگی به کنه در بزهای مناطق مختلف ایران
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
کنه‌، بز، مناطق مختلف ایران
سال 1402
پژوهشگران محمد جواد کریمی ثابت ، محمدصالح نجابتی ، مهدی خدایی مطلق

چکیده

چکیده شناسایی گونه‌ها و میزبانان گونه‌های مختلف کنه‌های سخت اهمیت زیادی در تدوین برنامه‌های کنترل و پیشگیری بیماری-های منتقله از کنه دارد. کنه‌ها انگل‌های خارجی هستند که می‌توانند ناقل عوامل بیماری‌زای مختلفی باشند. این مطالعه جهت بررسی وضعیت آلودگی به کنه بز در دامداری‌های مناطق مختلف ایران انجام شد. در این مطالعه از تعداد ۹ مقاله پژوهشی از مناطق مختلف ایران استفاده شد. مطالعات مورد استفاده بصورت فارمی و با مراجعه به دامداری‌های مختلف انجام شده بود و نمونه‌های انگل با کمک کلیدهای شناسایی و براساس دستورالعمل‌های موجود شناسایی شده بود. نتایج نشان داد که بیشترین کنه متعلق به گونه ریپی‌سفالوس می‌باشد و به ترتیب انگل‌های هیالوما و درماسنتور در رتبه‌های بعدی فراوانی قرار داشتند. همچنین، در ۴ مقاله از مجموع ۹ مقاله، مجموع فراوانی فصلی کنه‌ها در دام‌ها هم گزارش شده بود اما این فراوانی صرفاً مختص گونه بز نبود و برای تمام حیوانات گزارش شده بود. بر این اساس، در ۳ مقاله بیشترین فراوانی فصلی در فصل بهار و در ۱ مقاله در فصل تابستان گزارش شده است.