1403/01/27
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر جنستئین بر تکثیر و تمایز سلول های بنیادی جدا شده از بافت چربی اسب ترکمن به سلول های استخوانی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سلول بنیادی مزانشیمی، اسب ترکمن، جنستئین، استخوان
سال 1398
پژوهشگران فرنوش آزادی(دانشجو)، مهدی خدایی مطلق(استاد راهنما)، عبدالله محمدی سنگ چشمه(استاد مشاور)، احسان سید جعفری(استاد مشاور)

چکیده

امروزه روش های درمانی مبنی بر سلول با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی بطور مکرر در حیوانات با تلاش برای بهبود غضروف، تاندون و استخوان پس از آسیب گزارش شده است که بیان می کند سلول های بنیادی از پتانسیل بالایی برای عمل به عنوان گزینه های درمانی در شرایط مختلف بالینی برخوردار هستند. توافق کلی در مورد تاثیر هورمون های جنسی بر متابولیسم استخوان ها، بر این است که هورمون های جنسی می توانند بیشترین اثر را بر رشد استخوان ها و عضلات داشته باشند. مطالعات زیادی نشان داده است که در میان استروژن های گیاهی که با نام فیتواستروژن شناخته می-شوند، جنستئین به دلیل شباهت ساختاری با 17- بتا استرادیول می توانند با تقلید پاسخ های بیولوژیکی استروژن اثر مفیدی بر روی بافت استخوان بگذارند. در این پژوهش جنستئین را بر محیط کشت تمایزی سلول های بنیادی مزانشیمی اسب ترکمن افزودیم و اثر آن را بر روند تمایزی، با آزمون MTT و آزمون های سنجش استخوانی مورد بررسی قرار دادیم. در مجموع به این نتیجه دست یافتیم که در شرایط برون تنی جنستئین تاثیری بر زنده مانی سلول های بنیادی مزانشیمی اسب ترکمن نداشته ولی در روند تمایز این سلول ها به رده استخوانی موثر بوده است.