1403/01/27
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
میزان لیپید پراکسیداسیون اسپرم خروس در رقیق‌کننده انجماد حاوی نانواکسیدروی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
اسپرم، انجماد، نانواکسیدروی، لیپید پراکسیداسیون،
سال 1402
پژوهشگران محمد جواد کریمی ثابت ، مهدی خدایی مطلق ، رضا مسعودی ، محسن شرفی

چکیده

یکی از مشکلات مزارع پرورش مرغ مادر، کاهش باروری خروس‌ها در گله می‌باشد که به نظر می‌رسد علت اصلی این کاهش باروری، کاهش کیفیت اسپرم باشد. کاهش باروری از سن 45 هفتگی به طور کامل اثرات زیان‌بار اقتصادی خود را در مزارع نشان می‌دهد. انجماد اسپرم خروس روشی مفید برای گسترش نمونه‌های اسپرم با کیفیت برای تلقیح مصنوعی در گله‌های تجاری است ولی فرایند انجماد-یخ‌گشایی باعث کاهش کیفیت و قدرت باروری اسپرم می‌شود. هدف از اجرای این آزمایش بهبود بازده باروری اسپرم منجمد خروس با افزودن نانواکسیدروی به محیط انجماد بود. پس از اسپرم‌گیری و ارزیابی اولیه، به منظور حذف اثرات فردی، نمونه‌ها مخلوط شده و در محیط لیک رقیق شده و به رقیق‌کننده‌های حاوی 0، 100 میکروگرم اکسیدروی، 50، 100 و 200 میکرو‌گرم نانواکسیدروی اضافه و سپس در ازت مایع ذخیره شدند. پس از یخ‌گشایی میزان لیپید پراکسیداسیون نمونه‌های اسپرم سنجیده شد. نتایج حاصل نشان داد که میزان لیپید پراکسیداسیون در گروه‌های دریافت‌کننده 100میکروگرم اکسیدروی، 50 و 100 میکروگرم نانواکسیدروی از سایر گروه‌ها کمتر بود (P<0.05). در نتیجه، نانواکسیدروی می‌تواند به‌عنوان یک محافظت‌کننده سرمایی برای بهبود کیفیت و قدرت باروری اسپرم خروس در فرآیند انجماد-یخ‌گشایی مفید باشد.