1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر پودرآویشن بر فراسنجه های ایمنی در بره های نر نژاد فراهانی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
آویشن؛ فراسنجه های ایمنی؛ گوسفند فراهانی
سال 1397
مجله محيط زيست جانوري
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا مرادپور ، مهدی خدایی مطلق ، مهدی کاظمی بنچناری ، امیر حسین خلت آبادی فراهانی

چکیده

به ­منظور بررسی تأثیر آویشن بر فراسنجه ­های ایمنی در بره­ های نر نژاد فراهانی از 20 رأس بره نر به ­صورت چهار تیمار پنج رأسی، در دو سن مختلف 5/5 ماهه و یک­ ساله استفاده شد. پژوهش حاضر در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 2×2 به ­مدت 70 روز در ایستگاه تحقیقاتی گروه علوم دامی دانشگاه اراک انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1- جیره بره­ های 5/5 ماهه فاقد پودر آویشن، 2- جیره دارای 20 گرم پودر آویشن جهت تغذیه بره­ های 5/5 ماهه، 3- جیره بره­ های یک­ ساله فاقد پودر آویشن، 4- جیره دارای 20 گرم پودر آویشن جهت تغذیه بره­ های یک ­ساله. نتایج نشان داد که استفاده از گیاه داروئی آویشن تأثیر معنی ­داری بر فراسنجه ­های هماتولوژی و غلظت ایمنوگلوبولین­ ها (IgA، IgE و IgM) بره ­های نر نژاد فراهانی نداشت (0/05