1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تیمارهای مختلف اسانس گیاه دارویی آویشن بر عملکرد‎های رفتارشناختی در دوره رشد و پایانی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
رفتارشناسی، جنگیدن، گیاهان دارویی، اسانس ریزپوشانی آویشن، ریزپوشانی
سال 1395
پژوهشگران محمدرضا بهرامی ، ایمان حاج خدادادی ، حسینعلی قاسمی ، مهدی خدایی مطلق

چکیده

در این مطالعه، بمنظور ارزیابی عملکردهای رفتارشناسی در پرندگان تعداد 160 جوجه نر راس 308 را در دوران رشد و پایانی که از روز 24 تا 42 روزگی سنشان می‎باشد انتخاب نمودیم. این آزمایش شامل 4 تیمار، 4 تکرار و 10 جوجه در هر تکرار بود. پرندگان در قفس‎های یکسان لانه‎گذاری شدند و برای نشانه‎گذاری از اسپری‎های رنگی استفاده شد تا بصورت تصادفی یک جوجه از هر تکرار مورد ارزیابی عملکردهای رفتاری قرار گیرد. در نهایت تعداد 32 عدد از کل پرندگان انتخاب و ارزیابی شدند. رفتارهایی که ازیابی شدند: ایستادن، نشستن، خوردن،آشامیدن، پرآرایی، نوک زنی و جنگیدن بود. که با نرم‎افزار excelآنالیز شدند. تیمارها شامل: تیمار شاهد، تیمار حاوی اسانس آویشن 200 ppm ، تیمار حاوی اسانس آویشن ریزپوشانی شده 200 ppm، تیمار حاوی اسانس آویشن ریزپوشانی شده 100 ppmبودند.