1403/04/02
حسینعلی قاسمی

حسینعلی قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4616-7597
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 12807209700
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه علوم دامی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
بررسی شبکه تنظیمی ژن‌های مؤثر بر صفات تولید و ترکیبات شیر گوسفند با استفاده از مطالعات پویش کل ژنومی (GWAS) رمضانعلی عزیزی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، حسین محمدی، حسینعلی قاسمی (1402)
تاثیر گیاه دارویی بیلهر(Dormema aucheri) بر عملکرد، هماتولوژی، ریخت‌شناسی دئودنوم و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی سیده زهرا نوربخش، ایمان حاج خدادادی، حسینعلی قاسمی، محمد حسین مرادی (1402)
Effects of emulsifier, betaine, and L-carnitine on growth performance, immune response, gut morphology, and nutrient digestibility in broiler chickens exposed to cyclic heat stress Jalal Yousefi, Kamran Taherpour, Hosseinali Ghasemi, mohammad AKBARI GHARAEE, Yayhya Mohammadai, Farhad Rostami (2023)
پویش کل ژنومی صفات مرتبط با وزن تخم مرغ در نژاد رُدآیلندرِد با استفاده از روش های بیزی امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حسین محمدی، محمد حسین مرادی، حسینعلی قاسمی، ایمان حاج خدادادی (1401)
اثرات عصاره گیاه چویر بر پاسخ های رشد، پاسخ ایمنی و مورفولوژی روده باریک جوجه های گوشتی در شرایط چالش با آفلاتوکسین زهرا نوره، کامران طاهر پور، محمد اکبری قرایی، حسینعلی قاسمی، حسن شیرزادی (1401)
Effect of advanced chelate compounds-based mineral supplement in laying hen diet on the performance, egg quality, yolk mineral content, fatty acid composition, and oxidative status Hosseinali Ghasemi, Iman Hajkhodadadi, maryam hafizi, Saideh Fakharzadeh, meisam Abasi, mohammad hassan nazaran, Somayeh Kalanaky (2022)
De-oiled soy lecithin positively influenced growth performance, nutrient digestibility, histological intestinal alteration, and antioxidant status in turkeys fed with low energy diets محمد نعمتی، حسینعلی قاسمی، ایمان حاج خدادادی، محمد حسین مرادی (1400)
بررسی ویژگی های بافتی بیضه، تخمدان و روده بلدرچین ژاپنی با جیره دارای پودر و اسانس کندر مژگان محمودی، مهدی خدایی مطلق، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حسینعلی قاسمی (1400)
Nutritional value of whole date waste and evaluating its application in ostrich diets Sadegh Najafi, Hosseinali Ghasemi, Iman Hajkhodadadi, Mahdi Khodaei Motlagh (2021)
تجزیه و تحلیل مجموعه های ژنی جهت شناسایی ژن ها و مسیرهای زیستی مرتبط با صفات وزن بدن در مرغ امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حسین محمدی، محمد حسین مرادی، ایمان حاج خدادادی، حسینعلی قاسمی (1399)
Identification of potential genomic regions for egg weight by a haplotype-based genome-wide association study using Bayesian methods Amirhossein Khaltabadi Farahani, Hoseyn Mohammadi, Mohammad Hossein Moradi, Hosseinali Ghasemi (2020)
اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه چویر و افزودنی های خوراکی رایج بر عملکرد و برخی صفات بیوشیمائی خون جوجه های گوشتی زهرا نوره، کامران طاهر پور، محمد اکبری قرایی، حسن شیرزادی، حسینعلی قاسمی (1398)
اثرهای استفاده از اسانس ترکیبی گیاهان دارویی در آب آشامیدنی بر عملکرد رشد، هماتولوژی و پروفیل چربی خون شترمرغ حسینعلی قاسمی، ایمان حاج خدادادی، مهدی کاظمی بنچناری، مهدی خدایی مطلق، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1396)
The effects of different protein levels in laying hens under hot summer conditions Mehran Torki, masoomeh nasirolleslami, Hosseinali Ghasemi (2017)
Effect of synbiotic supplementation and dietary fat sources on broiler performance, serum lipids, muscle fatty acid profile and meat quality Hosseinali Ghasemi, Mahmood Shivazad, Seyedeh Soolmaz Mirzapour-Rezaee, Mohammad Amir Karimi Torshizi (2016)
اثر مولتی آنزیم بر صفات عملکرد و قابلیت هضم اجزای مختلف جیره در شترمرغ های اهلی آفریقایی 14 ماهه ایمان حاج خدادادی، حسینعلی قاسمی، مهدی خدایی مطلق، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی (1394)
مقایسه اثرات گل میمونی با سین بیوتیک و آنتی بیوتیک بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی فرهاد رستمی، کامران طاهر پور، حسینعلی قاسمی، فاضل پور احمد (1394)
Effect of canola oil on blood lipid in ostriches (Struthio camelus) Mahdi Khodaei Motlagh, Hosseinali Ghasemi, Iman Hajkhodadadi, Mehdi Kazemi bonchenari, Mohammad Hossein Moradi (2014)
Lysine Requirements of Female Japanese Quails Base on Performance and Carcass Variables from Twenty-One to Forty-Two Days of Age Iman Hajkhodadadi, Hossein Moravej, Mahmood Shivazad, Hosseinali Ghasemi, Ahmad Zare Shahneh (2014)
Effects of dietary organic acid blend supplementation on performance, intestinal morphology and antibody-mediated immunity in broiler chickens Hosseinali Ghasemi, Hossein Akhavan salamat, Iman Hajkhodadadi, Amirhossein Khaltabadi Farahani (2014)
Antibacterial effect of medicinal plant essence (Thymus vulgaris) on major bacterial mastitis pathogen in vitro Mahdi Khodaei Motlagh, Mehdi Kazemi bonchenari, Hosseinali Ghasemi, Amirhossein Khaltabadi Farahani, Mohammad Yahyaei, Fabio De Rensis, Mohammad Yahyaei (2014)
Effect of Dietary Lysine and Sex on Performance and Immunity Parameters of Japanese Quails Iman Hajkhodadadi, Mehdi Kazemi bonchenari, Hosseinali Ghasemi, S S (2013)
Influence of feeding synbiotic containing Enterococcus faecium and inulin on blood metabolites, nutrient digestibility and growth performance in sheep fed alfalfa-based diet Mehdi Kazemi bonchenari, Hosseinali Ghasemi, Mahdi Khodaei Motlagh, Amirhossein Khaltabadi Farahani, Mojtaba Ilani (2013)
The effects of Saccharomyces cerevisiae on performance and nutrients digestibility in broilers fed with diet containing different levels of phosphorous Hossein Akhavan salamat, Hosseinali Ghasemi, Amirhossein Khaltabadi Farahani, Mehdi Kazemi bonchenari (2011)
Effect of Rumen Degradable Protein Supplementation on Purine Derivatives Excreted Through Urine and Milk in Lactating Holstein Cows Mehdi Kazemi bonchenari, K REZAYAZDI, Hosseinali Ghasemi, Amirhossein Khaltabadi Farahani, M Dehghan Banadaky, Ata Mahdavi (2011)
مقاله ارائه‌شده
Effect of de-oiled soy lecithin on bone quality in turkeys fed with low energy diets Mohammad Nemati, Hosseinali Ghasemi, Iman Hajkhodadadi, Mohammad Hossein Moradi (2023)
Organic acid-based chelate trace mineral supplement improves oxidative stability in turkey meat Hosseinali Ghasemi, Saideh Fakharzadeh, maryam hafizi, Mohammad Nemati, Somayeh Kalanaky, mohammad hassan nazaran (2023)
بررسی سطوح مختلف لیزوفسفولیپید بر برخی فراسنجه های خونی در مرغ تخم گذار نژاد نیک چیک ایمان حاج خدادادی، حسینعلی قاسمی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، صبا برنجیان (1402)
اثرات اسید سیتریک و فیتاز میکروبی بر خصوصیات لاشه و هماتولوژی بلدرچین های ژاپنی تغذیه شده با جیره کم فسفر مبینا سادات سجادی هزاوه، حسینعلی قاسمی، ایمان حاج خدادادی، محمد حسین مرادی (1400)
تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه چویر (Ferulago angulata L.) بر خصوصیات لاشه و مورفولوژی روده جوجه های گوشتی طی چالش آفلاتوکسین زهرا نوره، کامران طاهر پور، محمد اکبری قرایی، حسن شیرزادی، حسینعلی قاسمی (1399)
تاثیر مکمل فایتوژنیک در سطوح مختلف پروتئین جیره بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی تا 24 روزگی هدیه جابری، حسینعلی قاسمی، ایمان حاج خدادادی، محمد حسین مرادی (1395)
تأثیر پس مانده خرما بر فراسنجه های خونی و شاخص تنش در شترمرغ صادق نجفی، حسینعلی قاسمی، ایمان حاج خدادادی، مهدی خدایی مطلق (1395)
تخمین انرژی متابولیسمی ضایعات خرما و تاثیر آن بر عملکرد رشد جوجه شترمرغ ها صادق نجفی، حسینعلی قاسمی، ایمان حاج خدادادی، مهدی خدایی مطلق (1395)
عملکرد رفتارشناسی پرندگان تیمارشده با اسانس ریزپوشانی شده دارچین در دوره رشد و پایانی محمدرضا بهرامی، ایمان حاج خدادادی، حسینعلی قاسمی، مهدی خدایی مطلق (1395)
تاثیر تیمارهای مختلف اسانس گیاه دارویی آویشن بر عملکرد‎های رفتارشناختی در دوره رشد و پایانی محمدرضا بهرامی، ایمان حاج خدادادی، حسینعلی قاسمی، مهدی خدایی مطلق (1395)
بررسی تأثیر اهداف کشاورزی ارگانیک بر مسئولیت زیست محیطی شرکت در واحدهای تولید کشاورزی استان ایلام زهره معتمدی نیا، کامران طاهر پور، حسین مهدی زاده، حسینعلی قاسمی، الهیار انوری (1394)
بررسی اهداف کشاورزی ارگانیک در واحدهای تولیدکشاورزی استان ایلام Zohreh Motamedi nia, Hossein Mahdizadeh, Kamran Taherpour, Hosseinali Ghasemi, Alahyar Anvari (2015)
کتاب
پروبیوتیکها و پربیوتیکها در سلامت دام و خوراک ایمان حاج خدادادی، حسینعلی قاسمی، محمدرضا بهرامی (1400)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
اثرات مکمل متیونین کپسوله شده در مقایسه با مکمل تجاری دی-ال متیونین بر عملکرد و پاسخ‌های تغذیه‌ای جوجه‌های گوشتی سید عبدالله حسینی، حسینعلی قاسمی، امیر حسین علیزاده، ایمان حاج خدادادی، محمد علی خضاب (1402)
اثرات مکمل امولسیفایر بر عملکرد رشد و پاسخ‌های تغذیه‌ای جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره های حاوی سطوح مختلف انرژی متابولیسمی و پروتئین حسینعلی قاسمی، کامران طاهر پور، فرهاد رستمی، حسن شیرزادی، محمد اکبری قرایی، علی اصغر احمدی صفت (1401)
بررسی استفاده از متیونین ریزپوشانی شده (enMet©) بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی ایمان حاج خدادادی، محمدرضا بهرامی، حسینعلی قاسمی، زهرا یغمایی جوان (1401)
بررسی شبکه تنظیمی ژنهای مؤثر بر صفات تولید و ترکیبات شیر گوسفند با استفاده از مطالعات پویش کل ژنومی (GWAS) محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حسینعلی قاسمی، حسین محمدی (1400)
اثرات مکمل آلی روی و سلنیم بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم مرغ در مرغ های تخمگذار تغذیه شده با روغن اکسید شده حسینعلی قاسمی، مهدی ابراهیمی، ایمان حاج خدادادی، محمد مهدی اربابی مطلق (1400)
اثرات مکمل های مولتی آنزیم و بوتیریک اسید بر عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ در مرغ های تخم گذار تغذیه شده با دو نوع جیره پایه متفاوت حسینعلی قاسمی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، ایمان حاج خدادادی، حسین عباسی عربشاه (1399)
اثر عصاره گیاه چویر(Ferulago angulata) بر عملکرد جوجه های گوشتی در شرایط تجاری و چالشی کامران طاهر پور، حسینعلی قاسمی، حسن شیرزادی، محمد اکبری قرایی، زهرا نوره (1398)
اثر افزودن اسید سیتریک و مکمل فیتاز میکروبی بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی حسینعلی قاسمی، محمد حسین مرادی، ایمان حاج خدادادی، مبینا سادات سجادی هزاوه (1398)
بررسی صحت روشهای مختلف برآورد همخونی با استفاده از اطلاعات شجره و نشانگرهای ژنومیک محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حسینعلی قاسمی، فایزه دریا بیگی (1398)
تاثیر پودر گیاه سنا و ترانگبین بر عملکرد، صفات لاشه و برخی متابولیت های خونی در جوجه گوشتی ایمان حاج خدادادی، محمد حسین مرادی، حسینعلی قاسمی، ماندانا کلنگری (1398)
اثر عصاره گیاه تشنه داری (Scrophularia striata) بر عملکرد جوجه-های گوشتی تحت شرایط تجاری و چالشی کامران طاهر پور، حسینعلی قاسمی، حسن شیرزادی، محمد اکبری قرایی، فرهاد رستمی (1397)
اثر اشکال مختلف کندر بر خصوصیات میکروفلورای روده و برخی فراسنجه های ایمنی در بلدرچین ژاپنی مهدی خدایی مطلق، حسینعلی قاسمی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، زهرا محمودی (1397)
تاثیر مکمل لیزوفسفولیپید و منابع چربی برعملکرد جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های حاوی دوسطح متفاوت انرژی حسینعلی قاسمی، محمد حسین مرادی، ایمان حاج خدادادی، لیلا مجد الحسینی (1397)
اثر مکمل اسید آلی و مخمر زنده برعملکرد جوجه های گوشتی در شرایط کمبود فسفر جیره حسینعلی قاسمی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، ایمان حاج خدادادی، نوید ناری (1396)
بررسی اثر گیاه دارویی بیلهر بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی جوجه گوشتی ایمان حاج خدادادی، محمد حسین مرادی، حسینعلی قاسمی، سیده زهرا نوربخش (1396)
اثرات ترئونین در جیره های کم پروتئین بر عملکرد جوجه های گوشتی پرورش یافته در شرایط دمایی تابستان حسینعلی قاسمی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، ایمان حاج خدادادی، مهدی رفیعی (1396)
بررسی مکمل کردن جیره با فرم های مختلف منگنز بر عملکرد و متابولیتهای خونی جوجه‎های گوشتی پرورش یافته در شرایط دمایی تابستان ایمان حاج خدادادی، حسینعلی قاسمی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمدرضا بناکارمقدم (1396)
تاثیر نانو ذرات روی جیره بر هماتولوژی، بیوشیمی خون و وضعیت آنتی اکسیدانی در شترمرغ مهدی خدایی مطلق، حسینعلی قاسمی، ایمان حاج خدادادی، سجاد صباغی (1395)
تاثیر مکمل فایتوژنیک روی عملکرد جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین ایمان حاج خدادادی، حسینعلی قاسمی، محمد حسین مرادی، هدیه جابری (1395)
اثر ضایعات خرما بر عملکرد، فراسنجه های خونی و قابلیت هضم مواد مغذی جوجه شترمرغ ها حسینعلی قاسمی، ایمان حاج خدادادی، مهدی خدایی مطلق، صادق نجفی (1395)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
اثرات سطوح مختلف انرژی متابولیسمی و مکمل گوانیدینواستیک بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم‌مرغ در مرغ‌های تخم گذار حسینعلی قاسمی، مهدی خدایی مطلق، ایمان حاج خدادادی، مهدی آجودانی لاهرودی (1402)
اثر کولین ایرانی در جیره های دارای روغن اکسید شده بر عملکرد جوجه‎های گوشتی ایمان حاج خدادادی، محمدرضا بهرامی، حسینعلی قاسمی (1401)
کارایی استفاده از مکمل کلاته فسفر در مقایسه با مکمل غیرآلی فسفر در حضور یا عدم حضور آنزیم فیتاز در جوجه های گوشتی حسینعلی قاسمی، محمد حسن نظران، سمیه کلانکی، امیر طالبیان صوفی، مریم حفیظی، سعیده فخارزاده، ایمان حاج خدادادی (1401)
اثر مقادیر مختلف رایا بولد بر عملکرد، و برخی از متابولیت های خونی مرغ تخمگذار مهدی خدایی مطلق، ابوالفضل صالحی زاده، حسینعلی قاسمی (1400)
اثرات یک مکمل کلاته عناصر معدنی کم نیاز بر پایه تکنولوژی پیشرفته (بن زا چیکن) بر عملکرد رشد و پاسخ های متابولیکی و فیزیولوژیکی بوقلمون های در حال رشد حسینعلی قاسمی، محمد حسن نظران، سمیه کلانکی، محمد نعمتی، سعیده فخارزاده، مریم حفیظی، ایمان حاج خدادادی (1400)
جایگزینی منابع غیر آلی با یک منبع آلی جدید عناصر کم نیاز (مکمل کلاته معدنی بن زا) در جیره جوجه های گوشتی حسینعلی قاسمی، مریم حفیظی، محمد حسن نظران، کامران طاهر پور، ایمان حاج خدادادی (1399)
تاثیر گیاه دارویی بیلهر بر عملکرد و فراسنجه‎های خونی بلدرچین گوشتی ایمان حاج خدادادی، مهدی خجسته کی، محمدرضا بهرامی، حسینعلی قاسمی (1396)
اثر مولتی آنزیم کمین (kemin) بر انرژی قابل هضم و زیست فراهمی برخی اجزاء جیره های حاوی جو در شترمرغهای آفریقایی 14 ماهه ایمان حاج خدادادی، محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهدی خدایی مطلق، حسینعلی قاسمی (1394)
اثرات یک اسانس ترکیبی گیاهی دارویی (نعناع، اکالیپتوس، رازیانه و آویشن) بر فراسنجه های هماتولوژی خون شترمرغ حسینعلی قاسمی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری، ایمان حاج خدادادی (1393)