1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه پروتکل های بر پایه کلومیفن سیترات با پروتکل مرسوم سیدر پروژسترون و PMSG و اثر آن بر عملکرد تولید مثلی میش های افشاری در فصل تولید مثل
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کلومیفن سیترات، عملکرد تولید مثل، همزمان سازی فحلی
سال 1399
پژوهشگران سبحان آکریم علمدار(دانشجو)، مهدی خدایی مطلق(استاد راهنما)، محمد یحیائی(استاد مشاور)

چکیده

کلومیفن سیترات یک ترکیب غیراستروئیدی است. این ماده سبب می شود که غده هیپوفیز هورمون های مورد نیاز برای تحریک تخمک ریزی را آزاد کند. در این مطالعه، تلاش شد تا با استفاده از کلومیفن سیترات به همراه سیدر پروژسترونی، همزمان سازی فحلی در میش های نژاد افشاری بررسی گردد و تخمک ریزی تحریک شود. 30 راس میش افشاری در 3 گروه آزمایشی مورد بررسی قرارگرفتند. گروه اول به عنوان شاهد در نظر گرفته شد، در حالی که در گروه دوم تحریک تخمک ریزی با 600 میلی گرم کلومیفن سیرات خوراکی القا شد. گروه سوم پروتکل مرسوم PMSG و سیدر پروژسترونی را دریافت نمود. به منظور بررسی غلظت هورمون های استروژن (E2) و پروژسترون (P4) قبل و بعد از درمان خون گیری انجام شد. به دلیل تنوع گسترده، غلظت استروژن بین میش های گروه تحت آزمایش و گروه شاهد تفاوت معنی داری وجود نداشت (05/0