1403/01/31
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر آنتی اکسیدانی عصاره دانه ی خرنوب بر فراسنجه های کیفی اسپرم قوچ فراهانی بعد از انجماد و یخ گشایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
عصاره ی دانه ی خرنوب ، قوچ نژاد فراهانی، فراسنجه های اسپرمی، آنتی اکسیدان
سال 1396
پژوهشگران محسن عسگری(دانشجو)، مهدی خدایی مطلق(استاد راهنما)، مهدی کاظمی بنچناری(استاد مشاور)، وحید واحدی(استاد مشاور)

چکیده

اثر آنتی اکسیدانی عصاره دانه ی خرنوب بر فراسنجه های کیفی اسپرم قوچ فراهانی بعد از انجماد و یخ-گشایی در فرآیند انجماد یخ گشایی اسپرم استرس اکسیداتیو موجب کاهش تحرک، زنده مانی، عملکردهای غشایی و در نهایت باروری سلول های اسپرم می شود. برای مقابله با این مشکل استفاده از آنتی اکسیدان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. استفاده از آنتی اکسیدان ها باعث بهبود کیفیت اسپرم پس از فرآیند انجماد و یخ-گشائی می شود. دانه ی خرنوب به دلیل داشتن ترکیبات فنولیک، فلاونوئیدها، اسیدهای فنولیک و دی ترپن-های فنولیک دارای خاصیت آنتی اکسیدانی است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر عصاره ی دانه ی خرنوب به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی بر کیفیت اسپرم قوچ نژاد فراهانی پس از یخ گشایی بود. در این تحقیق از پنج رأس قوچ نژاد فراهانی دو بار در هفته توسط واژن مصنوعی اسپرم گیری شد. به منظور از بین بردن اثرات فردی دام ها انزال آن ها به نسبت مساوی با هم مخلوط شدند. سطوح مختلف عصاره ی دانه ی خرنوب (صفر، 05/0، 1/0، 15/0 و 2/0 میلی لیتر) به رقیق کننده بر پایه زرده تخم مرغ- تریس افزوده شد. نمونه ها بعد از طی مراحل سردسازی و پر شدن در پایوت ها، در بخار ازت منجمد شده و تا زمان ارزیابی در ازت مایع نگهداری شدند. پس از یخ گشایی و 5 دقیقه انکوباسیون در دمای 37 درجه فراسنجه های کیفی اسپرم نظیر جنبایی، جنبایی پیش رونده، زنده مانی (تست ائوزین- نگروزین)، سلامت غشاء (تست هاست) و همچنین مورفولوژی اسپرم ها (تست هانکوک) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سطح 05/0 میلی لیتر از عصاره ی دانه ی خرنوب به طور معنی داری سبب بهبودی فراسنجه های همچون تحرک، زنده مانی، یکپارچگی غشای پلاسمایی ومورفولوژی در مقایسه با گروه شاهد شد (01/0P < ). نتایج نشان داد که افزودن 05/0 میلی لیتر از عصاره ی دانه ی خرنوب به رقیق کننده بر پایه ی تریس- زرده ی تخم مرغ برای فریز و یخ گشایی اسپرم در قوچ نژاد فراهانی احتمالاً می تواند مفید باشد.