1403/01/27
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر عصاره پوست بادمجان بر تحرک اسپرم قوچ نژاد فراهانی پس از انجماد-ذوب
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
عصاره پوست بادمجان، قوچ نژاد فراهانی، فراسنجه های اسپرمی، آنتی اکسیدان
سال 1396
پژوهشگران حمیدرضا خدادادی(دانشجو)، مهدی خدایی مطلق(استاد راهنما)، مهدی کاظمی بنچناری(استاد مشاور)، حمیدرضا مومنی(استاد مشاور)

چکیده

این پایان نامه با هدف بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره پوست بادمجان بر روی اسپرم قوچ نژاد فراهانی در حالت فریز و یخ گشایی تعریف شده است.