1403/01/31
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر مکمل گیاهی آرکیا z (مختص طیور) از نظر خصوصیات آنتی اکسیدانی و آنتی بیوتیکی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
آرکیا-Z9 آنتی باکتریال پرورش طیور
سال 1400
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق ، محمد یحیائی ، حسینعلی قاسمی

چکیده

به طور کلی نتیجه ارزیابی های آنتی باکتریال و تداخل داروئی آرکیا-Z9 نشان داد تاثیر آنتی باکتریال آن بر روی باکتری های گرم مثبت مناسب می باشد و فاقد هر گونه خاصیت آنتی باکتریال بر روی باکتری های گرم منفی است. همچنین حضور آرکیا-Z9 در کنار آنتی بیوتیک های مورد بررسی منجر به افزایش اثر آنتی باکتریال آن ها بر علیه باکتری های گرم مثبت گردید ولی هیچ گونه تاثیر مثبتی بر فعالیت آنتی باکتریال آنها بر علیه باکتری های گرم منفی نداشت و بعضا منجر به کاهش فعالیت آنتی باکتریال آن ها گردید. نتایج بدست آمده از ارزیابی های فارمی محصول نشان دهنده تاثیر مثبت آرکیا-Z9 در بهبود سیستم ایمنی، افزایش بازده تولید، تحمل شرایط نامساعد محیطی و فیزیولوژیک بود. به طور کلی استفاده از آرکیا-Z9 جهت مصرف در واحدهای پرورش طیور مطابق با دستورالعمل ارائه شده توسط شرکت تولیدکننده توصیه می گردد.