1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
آسیب شناسی تکنیک همزمان سازی فحلی در مدیریت تولیدمثلی میش ها
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
همزمان سازی فحلی، آسیب شناسی، میش
سال 1397
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق

چکیده

همزمان سازی فحلی یکی از تکنیک های مهم در مدیریت تولیدمثلی حیوانات بخصوص در گاو و گوسفند می باشد. این تکنیک به دامدار اجازه می دهد که زمان زایش میش ها را براساس شرایط مدیریتی خویش تنظیم نماید که این تنظیم موجب افزایش رسیدگی در زمان زایش و کاهش تلفات بره ها در گله می شود مدیریت افزایش توان تولیدمثلی در میش، عامل اصلی بهبود راندمان اقتصادی گوسفندداران می باشد. نبود دانش کاربردی در بین دامداران، تعداد ناکافی قوچ در گله و عدم تناسب تعداد قوچ با میش فحل در زمان جفتگیری، تغذیه نامناسب در زمان فحلی و توجه نکردن به جیره فلاشینگ جهت تقویت توان تخمدان میش، قیمت بالای سیدر و گران بودن آن، ضعف در برنامه های آموزشی تکنیک مانع از گسترش مطلوب این فناوری در بین دامداران می باشد.