1403/01/31
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
گیاه خارسک کویری پتانسیلی برای افزایش عملکرد تولیدمثلی در شتر
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
خارخاسک، تولیدمثل و شتر
سال 1395
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق

چکیده

برخی از گیاهان دارویی دارای پتانسیل تحریک توان تولیدمثلی میباشند، یکی از بهترین این داروها گیاه خارخاسک است که روی کاربرد آن تحقیقات بسیاری انجام شده است. خارخاسک از گذشتههای دوردر اروپا و آسیا برای درمان مشکلات جنسی مورد استفاده قرار می گرفته است و ماده اصلی آن که پروتودیوسین نامیده می شود که ماده م ؤثره این گیاه دارویی است. خارخاسک در مواقعی کاربرد دارد که هورمون های جنسی نامتوازن بوده یا تستوسترون کاهش یافته است. در این حالت ماده فعال موجود در خارخاسک می تواند با استفاده از آنزیم های طبیعی بدن این کمبود را جبران کند و بطور کلی باعث تحریک سیستم تولیدمثلی بخصوص در جنس نر میشود و سبب افزایش مواد پیشساز تستوسترون میشود البته مدت زمانی طول میکشد تا این اثر هویدا شود. کاربردهای زیادی در حیوانات در محیط بدن دام و محیط آزمایشگاهی درخصوص اثر گیاه و عصاره خارخاسک گزارش شده است. از آنجا که وجود این گیاه در کویر هم گزارش شده است فراهم نمودن شرایط رشد و نمو این گیاه و تکثیر آن در حاشیههای کویری سبب میشود که شتر کویرزی از بهرههای ذکر شده این گیاه استفاده نموده و بهرهوری تولیدمثلی آن افزایش یابد. افزایش زادو ولد در شتر سبب میشود که این حیوان ساکن کویر دچار انقراض و نابودی نشود. شیر و گوشت شتر دارای خواص درمانی برای انسان میباشد که در صورت حفظ نسل این موجود باارزش به سلامت جامعه انسانی کمک خواهد نمود.