1403/01/26
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
میزان آشنایی مرغداران با تنش حرارتی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
: مرغدار، تنش حرارتی و آشنایی
سال 1393
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق ، محمدرضا بهرامی ، مسعود رضایی

چکیده

تنش حرارتی در طیور باعث کاهش مصرف خوراک و افزایش میزان مصرف آب می شود میزان آگاهی مرغداران از این مساله سبب می شود که با افت عملکرد در گله هایشان مواجه نشوند در این مطالعه که با کمک پرسشنامه انجام شد 50 مرغدار مورد مطالعه قرار گرفتند و مفاهیم مرتبط با تنش حرارتی از آنان سوال شد. نتایج نشان داد که با افزایش سطح تحصیلات میزان آشنایی با مفاهیم تنش حرارتی افزایش یافت. اما با افزایش سن و سابقه مرغداران از میزان آشنایی با این مفاهیم کاسته شد. مرغداران این مطالعه از روش های پیشگیری و مبارزه با تنش حرارتی مطلع بودند.