1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرهای استفاده از اسانس ترکیبی گیاهان دارویی در آب آشامیدنی بر عملکرد رشد، هماتولوژی و پروفیل چربی خون شترمرغ
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
اسانس، رشد، هماتولوژی، چربی سرم، جوجه شترمرغ
سال 1396
مجله پژوهش هاي علوم دامي
شناسه DOI
پژوهشگران حسینعلی قاسمی ، ایمان حاج خدادادی ، مهدی کاظمی بنچناری ، مهدی خدایی مطلق ، امیر حسین خلت آبادی فراهانی

چکیده

زمینه مطالعاتی: اسانس­ها به عنوان محرک­های رشد نقش مهمی در بهبود سلامتی در گونه­های مختلف طیور دارند، اما در مورد تأثیر این فراورده­های گیاهان دارویی مطالعه خاصی روی جوجه شترمرغ­ها انجام نشده است. هدف: در این مطالعه اثرهای استفاده از سطوح مختلف مکمل اسانس ترکیبی گیاهان دارویی (شامل سطوح مساوی از اسانس نعناع، ​​اکالیپتوس، رازیانه و آویشن) بر عملکرد رشد، هماتولوژی و پروفایل چربی خون در جوجه شترمرغ اهلی آفریقایی از سن 5 تا 7 ماه مورد بررسی قرار گرفت. روش کار: سه تیمار آزمایشی عبارت بودند از: شاهد (بدون اسانس)، و سطح 200 و 400 میلی­گرم اسانس در لیتر آب آشامیدنی. در مجموع 18 قطعه جوجه شترمرغ (6 پرنده برای هر تیمار) در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفت. نتایج: سطح 200 میلی­گرم از اسانس به طور معنی­داری وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی را از 5 تا 7 ماهگی بهبود بخشید (05/0P<). سطح 200 میلی­گرم از اسانس همچنین سبب افزایش معنی­دار غلظت هموگلوبین خون شد (038/0P=). علاوه بر این، افزودن هر دو سطح 200 و 400 میلی­گرم اسانس در هر لیتر آب موجب کاهش معنی­دار (05/0P<) در نسبت هتروفیل به لنفوسیت، به عنوان یک شاخص تنش گردید. هیچ اثر معنی­داری از جیره­های آزمایشی بر روی دیگر فراسنجه­های هماتولوژیکی مشاهده نشد (05/0