1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر تنش گرمایی بر عملکرد تولیدمثل گاوها از دیدگاه دامداران
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
دامدار، تنش حرارتی و عملکرد تولیدمثل
سال 1393
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق ، محمدرضا بهرامی

چکیده

تنش گرمایی باعث ناباروری در حیوانات مزرعه ای شده و همچنین ضرر اقتصادی ایجاد می نماید. در پاسخ به تنش گرمایی معمولا مدیران دامپروری از روش ها مختلف برای بهبود تولیدمثل کمک می گیرند. در این مطالعه با بررسی نظرات 25 دامدار از دامداران شهرک لبن قم به تحلیل تنش گرمایی بر تولیدمثل از دیدگاه دامداران پرداخته شده است. پس از تکمیل پرسشنامه ها، داده ها در نرم افزار SPSS وارد شد و تجزیه و تحلیل گردید. سابقه دامداران از دو تا بیست و پنج سال متغیر بود و سن آنها نیز بین 23 تا 57 قرار داشت. نتایج نشان داد که دامداران از اثرات مضر تنش گرمایی بر عملکرد تولیدمثل موثرست و باعث افزایش تعداد تلقیح بازای هر آبستنی می شود. اما نتایج نشان داد که دامداران مورد مطالعه از تکنیک هایی مانند تلقیح مصنوعی و همزمان سازی فحلی بسیار کم استفاده می نمایند.