1403/01/28
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر نانو‌روی در رقیق‌کننده انجماد اسپرم بر فراسنجه‌های حرکتی اسپرم خروس پس از فرآیند انجماد-یخ‌گشایی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
انجماد اسپرم، خروس، فراسنجه‌های حرکتی ، نانوروی
سال 1402
پژوهشگران نجمه سنوری ، مهدی خدایی مطلق ، رضا مسعودی ، محسن شرفی ، محمد جواد کریمی ثابت

چکیده

انجماد اسپرم خروس روشی مفید برای گسترش نمونه‌های اسپرم با کیفیت برای تلقیح مصنوعی در گله‌های تجاری است؛ اما فرآیند انجماد-یخ‌گشایی باعث کاهش کیفیت و قدرت باروری اسپرم می‌شود. هدف از اجرای این آزمایش بهبود بازده باروری اسپرم منجمد خروس با افزودن نانوذرات روی به محیط انجماد بود. در این آزمایش از 10 قطعه خروس نژاد راس استفاده شد. پس از اسپرم‌گیری و ارزیابی اولیه، به منظور حذف اثرات فردی، نمونه‌ها مخلوط شده و در محیط لیک رقیق شده و به رقیق‌کننده‌های حاوی 0، 50، 100و 200 میکروگرم نانوروی و 100 میکروگرم کلریدروی اضافه و سپس منجمد شد. در مرحله ارزیابی آزمایشگاهی فراسنجه‌های حرکتی نمونه‌های اسپرم مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان دادند که تیمارهای 50 و 100 میکروگرم نانوروی موجب بهبود بازده فراسنجه‌های حرکتی نسبت به سایر گروه‌ها P<0.05)) شد. در نتیجه، افزودن نانوروی به رقیق‌کننده می‌تواند روشی مناسب برای حفاظت اسپرم ذخیره‌شده در مقابل آسیب‌های انجمادی باشد.