1403/01/31
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر تزریق عصاره الکلی شوید بر غلظت کلسترول بافت کبد جوجه های گوشتی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1393
پژوهشگران کاظم کریمی ، سیدمهدی حسینی کاریز ، مهدی خدایی مطلق

چکیده

بررسی اثر تزریق عصاره الکلی شوید بر غلظت کلسترول بافت کبد جوجه های گوشتی