1403/01/26
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر مکمل بیورومینا بر فیزیولوژی رشد، عملکرد و برخی فراسنجه های خونی در بره
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
بره، پروبیوتیک بیورومینا، عملکرد و فراسنجه خونی
سال 1397
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق ، مهدی میرزائی (علوم دامی)

چکیده

هدف از این مطالعه حاضر بررسی اثرات افزودن مکمل بیورومینا در دو سطح و یک سطح سافت مانان بر عملکرد، رشد و برخی فراسنجه های خونی در بره بود. بره ها در چهار گروه مختلف بشرح ذیل تقسیم شدند: گروه اول: شاهد (بدون افزودنی)، تیمار یک: یک گرم بیورومینا، تیمار دو: دو گرم بیورومینا و تیمار سه: یک گرم سافت مانان. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سطح دو گرم بیورومینا اثر منفی بر متابولیت های خونی بخصوص آنزیم های کبدی و گلوکز داشت و نسبت به سایر گروه ها در مقعیت مناسبی نبود اما بکار بردن یک گرم سافت مانان و یک گرم بیورومینا اثرات مثبتی بر میزان وزن نهایی بره ها داشت. بنابراین بکار بردن یک گرم بیورومینا در جیره بره ها می تواند تا حدودی در بهبود عملکرد و افزایش وزن نهایی بره مفید و مثمر ثمر باشد.