1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات مضر فلزات سنگین بر فیزیولوژی رشد در جوجه های گوشتی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
محیط زیست، فلزات سنگین، جوجه گوشتی.
سال 1394
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق ، محمدرضا بهرامی

چکیده

رشد ونمو در طیور به لحاظ اقتصادی دارای اهمیت فراوانی است هرچه سرعت رشد در مرغ های گوشتی افزایش یابد میزان درآمدزایی و اشتغال پایدار در این بخش افزایش خواهد یافت. مسایل متعددی در کاهش راندمانرشد اثرگذار می باشند آلودگی های محیطی در اولویت قرار دارند از جمله آلودگی های موجود در طبیعت وجود فلزات سنگین در طبیعت است که با ورود در بدن طیور موجب تجمع سموم شده و به وسیله فراورده ها به سبد غذایی انسان ها وارد می شود. آلودگی های پراکنده شده در محیط زیست از راه های متفاوتی قابلیت نفود و ورود به چرخه و زنجیره ی غذایی دارد از جمله: هوا و آبهای زیرزمینی که خیلی خطرناک است. در صورتی که این آلودگی ها شیوع پیدا کند فلزات سنگین که یکی از مهم و پر خطرترین آلوده کننده ها اند وارد بدن و گوشت طیور و سایر دام ها که برای مصارف انسانی کاربرد دارند می شود و از آن راه سبب بروز بیماری ها و آسیب های جبران ناپذیری از جمله: سرطان و غیره می شود. حال در متن روبرو به معرفی فلزات سنگین و راه های ورود آنها به خوراک های دامی و انسان ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.