1403/01/31
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر منابع مختلف پروتئین بر عملکرد و بازدهی خوراک در گوساله های هلشتاین
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
بررسی تأثیر منابع مختلف پروتئین بر عملکرد و بازدهی خوراک در گوساله های هلشتاین
سال 1397
پژوهشگران سحر آوخ ، مهدی خدایی مطلق ، مهدی کاظمی بنچناری

چکیده

پروتئین استارتر در گوساله های شیرخوار تأثیر مهمی در رشد و عملکرد و همچنین در بهبود سیستم ایمنی در گوساله های شیرخوار دارد. استارتر مصرفی برای گوساله های کمتر از 2 ماه بایستی حاوی 18 درصد پروتئین خام باشد. زیرا مصرف استارتر با سطح کمتری از پروتئین خام سبب کاهش رشد روزانه و بازده غذایی این گوساله ها می شود. به نظر می رسد که گوساله های بین 2 تا 4 ماهه با مصرف کنسانتره حاوی 16 درصد پروتئین خام با پایه ذرت و کنجاله سویا بهترین میانگین رشد روزانه، مصرف استارتر، بازده غذایی و رشد اسکلتی را داشته باشند. استفاده از پروتئین در جیره برای رشد، با افزایش وزن بدن در گوساله های شیرخوار در حال کاهش است. در طول مرحله انتقال (انتقال از مرحله قبل از نشخوار به مرحله بعد از نشخوار) باید پروتئین های قابل تجزیه در شکمبه برای تحریک سنتز پروتئین میکروبی، همچنین پروتئین غیر قابل تجزیه به منظور بهینه سازی پروفایل اسیدآمینه جذب شده در روده کوچک، فراهم شود (Vazques-Anon et al., 1993). مطالعه حاضر به منظور بررسی تأثیر جایگزینی بخشی از کنجاله سویا با کنجاله گلوتن ذرت و پودر ماهی بر فراسنجه های رشد و گلوکز گوساله های شیرخوار می باشد.