1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیلی بر وضعیت بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان از دیدگاه مرغداران بخش مرکزی شهرستان قم و ارایه راهکارهای مدیریتی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
آنفولانزای حاد طیور، مرغدار و قم
سال 1398
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق ، بهروز قاسمی ، ابوالفضل صالحی زاده ، علی شمس

چکیده

چکیده در سالهای اخیر، بیماری آنفلواآنزای حاد طیور بطور ناگهانی در اثر عوامل متعددی از جمله عدم واکسیناسیون به موقع، تغییر سویه های بیماری زا، عدم اعمال صحیح قرنطینه و انتقال به وسیله پرندگان مهاجر به مرغداری ها سرایت یافته و شایع می شود و هر سال خسارات بسیار زیاد و جبرا ن ناپذیری به این صنعت وارد می کند. مهمترین علایم بیماری مرتبط با دستگاه تنفس است اما سیستم گوارش و عصبی نیز ممکن است علایمی بروز دهد .واکسیناسیون به موقع و صحیح مهمترین استراتژی پیشگیری و اقتصادی در کنترل شیوع این بیماری می باشد. لذا این پژوهش نیز به تحلیل این موضوع در بین دامداران بخش مرکزی شهرستان قم پرداخته است. تعداد 30 مرغداری به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد مطالعه واقع شدند. براساس نتایج، میزان شیوع بیماری در فصل پاییز بیشترین می باشد، در حالیکه در فصل زمستان تقریبا میزان شیوع بیماری نصف فراوانی فصل پاییز می باشد. بیش از 60 درصد مواجهه با پرندگان منطقه از طریق خوراک و انبار دان رخ می دهد که این پرندگان با توجه به اشتراک بیماری و ناقل بودن، بیشترین خطر را برای مرغداری ایجاد می نماید.