1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر نانواکسید روی در رقیق کننده انجماد اسپرم بر فراسنجه‌های جنبایی اسپرم خروس پس از فرایند انجماد-یخ‌گشایی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
نانواکسیدروی، انجماد، باروری، ، خروس، اسپرم.
سال 1402
پژوهشگران محمد جواد کریمی ثابت ، مهدی خدایی مطلق ، رضا مسعودی ، محسن شرفی

چکیده

انجماد اسپرم خروس روشی مفید برای گسترش نمونه‌های اسپرم با کیفیت برای تلقیح مصنوعی در گله‌های تجاری است ولی فرایند انجماد-یخ‌گشایی باعث آسیب به اسپرم شامل کاهش جنبایی، زنده‌مانی، آسیب به غشای اسپرم و DNAمی-گردد. هدف از اجرای این پروژه بررسی اثر نانواکسیدروی در رقیق‌کننده انجماد اسپرم بر فراسنجه‌های جنبایی اسپرم خروس پس از فرایند انجماد-یخ‌گشایی بوده است. نمونه‌های اسپرم جمع‌ آوری شده و در رقیق‌کننده‌های حاوی 0، 100 میکروگرم اکسیدروی، 50، 100 و 200 میکرو‌گرم نانواکسیدروی اضافه و سپس در ازت مایع ذخیره شدند. پس از یخ‌گشایی فراسنجه‌های حرکتی شامل جنبایی کل، جنبایی پیش‌رونده، سرعت متوسط، سرعت متوسط در مسیر مستقیم و سرعت متوسط در مسیر منحنی نمونه‌های اسپرم سنجیده شد. نتایج نشان داد که استفاده از 100 میکروگرم اکسیدروی و سطوح 50 و 100 میکروگرم نانواکسیدروی در محیط لیک منجر به بهبود بازده فراسنجه‌های حرکتی نسبت به سایر گروه‌ها شد (P<0.05). استفاده از اکسیدروی توانست درصد جنبایی کل اسپرم را به طور معنی داری نسبت به تیمار شاهد افزایش دهد (P<0.05)، همچنین نانواکسیدروی توانست در سطوح 50 و 100 میکروگرم اثر معنی داری نسبت به تیمار شاهد داشته باشد (P<0.05)، از طرف دیگر نانواکسیدروی دراستفاده از سطح 100 میکروگرم همانند اکسیدروی تفاوت معنی‌داری نسبت به شاهد ایجاد کرد در نتیجه، نانواکسیدروی می‌تواند به‌عنوان یک محافظت‌کننده سرمایی برای بهبود کیفیت فراسنجه‌های جنبایی اسپرم خروس در فرآیند انجماد-یخ‌گشایی معرفی گردد.