1403/01/27
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر شیردهی و آبستنی بر تولید پشم
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
شیردهی آبستنی تولید پشم
سال 1394
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق

چکیده

تولید پشم در گوسفندان پشمی دارای اهمیت فراوانی است و عوامل متعددی بر کمیت و کیفیت پشم گوسفندان اثرگذارست. در برخی از نژادهای گوسفند مانند مرینوس بخش اقتصادی گله به تولید پشم وابسته است و افت تولید موجب زیان دهی در گله خواهد شد. یکی از این فاکتورها شیردهی دام و دیگری آبستنی است. این دو شرایط فیزیولوژیکی با اثر بر پارتیشن بندی انرژی سبب کاهش کیفیت پشم می شود و انرژی را به سمت حفظ شیردهی و آبستنی صرف می نماید. بنابراین در این حالت های فیزیولوژیکی کمیت و کیفیت پشم تولید شده افت خواهد نمود.