1403/01/26
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی میزان رضایت مندی دانداران از عملکرد شرکت تعاونی مجتمع عای دامپروری کشور
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1393
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق ، سعید یاراحمدی ، کاظم کریمی ، عباس جهانبخشی

چکیده

ارزیابی میزان رضایت مندی دانداران از عملکرد شرکت تعاونی مجتمع عای دامپروری کشور