1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرآنتی اکسیدانتی عصاره دانه ی خرنوب بر فراسنجه های کیفی اسپرم قوچ فراهانی بعد از انجماد و یخ گشایی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
عصاره ی دانه قوچ اسپرم آنتی­ اکسیدانت
سال 1399
مجله مجله سلول و بافت
شناسه DOI
پژوهشگران محسن عسگری ، مهدی خدایی مطلق ، مهدی کاظمی بنچناری ، وحید واحدی

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی تاثیرعصاره­ی دانه­ی خرنوب به عنوان آنتی­اکسیدانت طبیعی بر کیفیت اسپرم قوچ نژاد فراهانی پس از یخ­ گشایی بود. مواد و روش ها: در این تحقیق از پنج راس قوچ نژاد فراهانی (وزن: 5±60 کیلوگرم)، دو بار در هفته توسط واژن مصنوعی اسپرم­گیری شد. به منظور از بین بردن اثرات فردی دام­ها انزال آن­ها به نسبت مساوی باهم مخلوط شدند. سطوح مختلف عصاره­ی دانه­ی خرنوب (صفر، 05/0، 1/0، 15/0 و 2/0 میلی­لیتر) به رقیق کننده بر پایه زرده تخم­مرغ-تریس افزوده شد. نمونه­ها بعد از طی مراحل سرد سازی و پر شدن در پایوت ها، در بخار ازت منجمد شده و تا زمان ارزیابی در ازت مایع نگه داری شدند. پس از یخ گشایی و 5 دقیقه انکوباسیون در دمای 37 درجه سانتیگراد فراسنجه­های کیفی اسپرم نظیر جنبایی، جنبایی پیش رونده، زنده­مانی (تست ائوزین- نگروزین)، سلامت غشا (تست هاست) و همچنین ریخت­شناسی اسپرم­ها (تست هانکوک) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج: نتایج نشان داد که سطح 05/0 میلی­لیتر ازعصاره­ی دانه­ی خرنوب به طورمعنی­داری سبب بهبودی فراسنجه­های اسپرم همچون تحرک، زنده­مانی، یک پارچگی غشای پلاسمایی و ریخت­شناسی درمقایسه با گروه شاهد شد (01/0P<). نتیجه گیری: نتایج نشان داد که افزودن 05/0 میلی­لیتر از عصاره­ی دانه­ی خرنوب به رقیق­کننده بر پایه ی تریس- زرده­ی تخم­ مرغ برای فریز و یخ گشایی اسپرم در قوچ نژاد فراهانی احتمالا می­تواند مفید باشد.