1403/01/28
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
رفتار دراز کشیدن در گاو شیری
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
دراز کشیدن و لنگش
سال 1396
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق ، سحر آوخ

چکیده

در دهه های گذشته، مطالعات اهمیت رفتار دراز کشیدن برای گاو را نشان دادند و امروزه دراز کشیدن یک رفتار ضروری و لازم است (Munksgaard and Simonsen., 1996; Jensen et al., 2005). استراحت بخشی از رفتارهای روزانه گاو است که برای ذخیره انرژی و رمق بخشیدن دوباره گاو انجام می شود. گاوهای پرتولید، بیشتر استراحت می کنند و بالعکس نیز صادق است. دراز کشیدن برای رفع خستگی اهمیت زیادی داشته و گاو گرایش بالایی برای این رفتار از خود بروز می دهد. عدم دراز کشیدن و خواب بر روی تولید و رفاه گاو شیری تأثیر می گذارد. فاکتورهای آزار دهنده مانند لنگش و... زمان استراحت را افزایش داده و نشانه های استرس و خستگی در گاوهایی که از دراز کشیدن محروم می شوند وجود دارد. علاوه بر این، جایگاه استراحت تأثیر قابل توجهی روی رفتار دراز کشیدن، سلامت عمومی و عملکرد گاو شیری دارد. گاوهایی که در سیستم بسته (Tie Stall) نگهداری می شوند از جایگاه های انفرادی برای استراحت استفاده می کنند. زمان و تعداد استراحت به سن، دوره فحلی، وضعیت سلامتی گاو، آب و هوا، چگونگی محل استراحت، تعداد گاوها و... بستگی دارد.