1403/01/27
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اکسی توسین کاهنده تنش زایش می باشد
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
اکسیتوسین، تنش و زایش
سال 1395
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق ، سحر آوخ ، معصومه امیری

چکیده

اکسیتوسین در پاراونتیکولار هیپوتالاموس، هسته سلولهای عصبی و در هستهی سلولهای اندوکراین در اواخر دوره جنینی ساخته میشود و یک هورمون نوروهیپوفیزیال و پپتیدی است که در پستانداران وجود دارد. اکسیتوسین در بسیاری از رفتارهای جنسی، استرسی، جفت پیوندی، اضطراب و رفتارهای مادرانه دخیل است. سنتز اکسیتوسین نه تنها در مغز بلکه در رحم، جسم زرد و آمنیون نیز ساخته می شود. اکسیتوسین روی رفاه حیوانات و به طور مستقیم روی تولید حیوان و به همین ترتیب روی جایگزینی و ماندگاری حیوان مؤثر است. در جوندگان میزان اکسیتوسین و دریافتکنندهاش در طول دوران بارداری و زایمان در رحم افزایش می یابد. در پستانداران نیز این افزایش در اواخر آبستنی دیده می شود. زایش یک نوع تنش پر انقباض محسوب میشود. در چنین شرایطی وجود هورمونی مانند اکسیتوسین علاوه بر کمک به انقباضات سبب کاهش تنش وارده و کاهش زمان زایش خواهد شد.