1403/01/26
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر شرایط مختلف دسترسی به آب بر روی تجمع اسید اوریک در بافت کلیه طیور تخمگذار تجاری سویه بوونز در اواسط تولید
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
مرغ تخمگذار، بافت کلیوی، آب، اسید اوریک
سال 1398
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق ، ایمان حاج خدادادی ، ابوالفضل صالحی زاده

چکیده

به منظور بررسی تاثیر شرایط مختلف دسترسی به آب بر روی تجمع اسید اوریک در بافت کلیه طیور تخمگذار تجاری سویه بوونز در اواسط تولید، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام پذیرفت. آزمایش با تعداد 216 عدد مرغ تخمگذار نژاد بوونز که شامل 4 تیمار و 9 تکرار (هر تکرار 6 عدد مرغ) استفاده خواهد شد. کلیه جیره ها بر پایه ذرت-سویا بود و از نظر انرژی قابل متابولیسم و سطح پروتئین مشابه بودند که طول دوره آزمایش به مدت 60 روز بود و پرنده ها در سن 65 هفتگی قرار داشتند. آزمایش مدنظر با هدف بررسی تاثیر شرایط مختلف دسترسی پرنده های واقع در قفس‎های اتوماتیک صنعتی به آب برروی عملکرد تولیدی و تجمع اسید اوریک در بافت کلیه صورت پذیرفت و همچنین تیمارهای آزمایشی شامل: 1) 3 نیپل با فشار تنظیم شده با رگولاتور، 2) 2 نیپل با فشار تنظیم‎شده با رگولاتور، 3) 3 نیپل با فشار تنظیم شده با فلاش تانک، و 4) 2 نیپل با فشار تنظیم شده با فلاش تانک بود. کلمات کلیدی: مرغ تخمگذار، بافت کلیوی، آب، اسید اوریک