1403/02/29
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
The new design of heavy concrete as neutron and gamma shield using galena, B4C, and nanomaterials Reza Pourimani, Saeed Ghahani, Parisa Nobakht, Iman Mirzae Moghadam (2024)
Measurement of tritium concentration in heavy water by azeotropic distillation Reza Pourimani, Mohammad Reza Zare, Mehrdad Aghamohammadi (2023)
Calculation and modeling of 232Th distribution in Gorgan Bay in the Caspian Sea Seyed Mohsen Mortazavi Shahroudi, Reza Pourimani (2023)
طراحی و تجزیه وتحلیل حفاظ اتاقک سربی و سلول داغ نوعی مورد استفاده در تولید رادیوایزوتوپ ابوذر کیانی، رضا پورایمانی، علی بهرامی سامانی، میلاد میرعماد (1402)
Advanced fuel and burnable absorbers designed for long-cycle operation of BNPP Zahra papy, farokh khosh ahval, Reza Pourimani (2023)
Assignment of a radiological map of the city of Borujerd in Iran Reza Pourimani, mobin bajelan, monireh mohebian (2023)
Radiological assessment of different varieties of pistachios produced in Iran Reza Pourimani, monireh mohebian, Mobina abdi (2023)
Feasibility of utilizing radiochromic nickel complex gel for radiation processing vahid reza babaee, Reza Pourimani, sedigheh kashiyan (2022)
ارزیابی سطوح تابش هستههای پرتوزای طبیعی در معدن سرب روی کوشک، ایران رضا پورایمانی، منصوره تاتاری، منیره محبیان (1401)
Dosimetric characterization of a Nickel complex for routine use in radiation processing vahid reza babaee, Reza Pourimani, sedigheh kashiyan (2022)
Trace elements analysis in the muscles and shell of shrimp in Iran using neutron activation technique Reza Pourimani, Mohamad Hosein Choopan Dastjerdi, Erfan hatam abadi farahani (2021)
Gamma radiation-assisted synthesis of Pt/Al2O3 nanocatalyst in microemulsion system Alireza Salabat, Alireza keshavarz, Sama Totkzaban, Reza Pourimani (2019)
بررسی پرتوزایی محیطی در خاکهای مرزی منطقه هویزه رضا پورایمانی، سید محسن مرتضوی شاهرودی (1398)
محاسبۀ نرخ واکنش و عامل اخترفیزیکی S در واکنش... رضا مقدسی، حسین صادقی، رضا پورایمانی (1397)
تعیین پارامتر های رادیولوژیکی سنگ های آذرین منطقه الوند همدان رضا پورایمانی، سید محسن مرتضوی شاهرودی، راحله قهری (1396)
طراحی الکترومغناطیس های حلقه انبارش طرح چشمه نور ایران فرهاد سعیدی، محمد رزازیان، جعفر دهقانی، احمد فازی اسماعیل، جواد رحیقی، رضا پورایمانی (1396)
Gamma Spectrometric Analysis of Iron Ore Samples of Arak, Iran Reza Pourimani, Hamid Reza Azimi (2016)
Magnet Design for Ultralow Emittance ILSF Storage Ring Farhad Saeidi, Mohammad Razazian, Javad Rahighi, Reza Pourimani (2016)
تعیین درجه خلوص آب سنگین با استفاده از روش PGNAA رضا پورایمانی، خاتون عباس نژاد (1394)
Normal conducting superbend in an ultralow emittance storage ring Reza Pourimani, Farhad Saeidi, Javad Rahighi, Hossein Ghasem (2015)
بررسی افزایش مقدار T2O در فرایند غنی سازی آب سنگین رضا پورایمانی، مهرداد آقا محمدی (1394)
Natural radioactivity concentrations in Alvand granitic rocks in Hamadan, Iran Reza Pourimani, Raheleh Ghahri, Mohammad Reza Zare (2014)
Two-helium radiative capture process and the 8Be nucleus at settler energies Hossein Sadeghi, Reza Pourimani, Afshin Moghadasi (2014)
The asymptotic D-state to S-state ratio of triton Hossein Sadeghi, Reza Pourimani (2013)
بررسی تأثیر پارامترهای مختلف خاک بر نفوذ Cs137 رضا پورایمانی، مرضیه مظلوم شهرکی (1392)
Radionuclide Activity Concentrations in Some Wild Fungi and Nourished Mushrooms and Their Composts Reza Pourimani, Rouhollah Gheisari, Mitra Noori, Ms Sana Rahimi (2013)
Determining the amount of Br, Na and K in six wheat samples with neutron activation analysis (NAA) method in Arak, I.R. Iran Reza Pourimani, Khatoon Abasnejad, Khadijeh Ghanbarzadeh, Mohammad Reza Zare, Mahdi Kamali (2012)
مقاله ارائه‌شده
محاسبه تأث یر وجود فوتونوترون ها در را هاندازی مجدد رآکتور تحقیقاتی ابوذر کیانی، رضا پورایمانی، علی بهرامی سامانی، میلاد میرعماد (1402)
تخمین تابش های گامای گسیلی از سوخت مصرفی نوعی رآکتور تحق ی قاتی تهران و محاسبه حفاظ کسک حامل ابوذر کیانی، رضا پورایمانی، علی بهرامی سامانی، میلاد میرعماد (1402)
تخمین موجودی رادیو ایزوتوپی اهداف LEUتولید مولیبدن-99 ابوذر کیانی، رضا پورایمانی، علی بهرامی سامانی، میلاد میرعماد (1402)
اندازه گیری عناصر کم مقدار در به و سیب با روش فعالسازی نوترونی رضا پورایمانی، علی اصغر فتحی وند، مریم احمدی (1397)
اندازه گیری عناصر کم مقدار در هسته انار با روش فعالسازی نوترونی رضا پورایمانی، الهام میقانی، علی اصغر فتحی وند (1396)
بررسی تغییرات232Th به 226Ra در خاک های زراعی اراک رضا پورایمانی، فریبا اسدپور (1395)
طراحی مفهومی لرزاننده سه قطبی چشمه نور ایران مینا عباسلو، محمود صداقتی زاده، فرهاد سعیدی، جواد رحیقی، رضا پورایمانی (1395)
ILSF LOW EMITTANCE STORAGE RING MAGNETS Farhad Saeidi, Mohammad Razazian, Javad Rahighi, Reza Pourimani (2016)
Basic Design of Hybrid Three Pole Wiggler for ILSF Mina Abbaslou, Farhad Saeidi, Javad Rahighi, Mahmoud Sedaghatizadeh, Reza Pourimani (2016)
تعیین پارامترهای رادیولوژیکی سنگ های آذرین منطقه چشمه های آب گرم محلات رضا پورایمانی، محمد زاهدی نژاد، فریدون قدیمی (1394)
تعیین پرتوزایی سنگ های تراورتن و آب چشمه های آب گرم محلات رضا پورایمانی، محمد زاهدی نژاد، محمود میرزایی الحسینی (1394)
بررسی علت تغلیظ رادیوایزوتوپها در سنگ آهن لیمونیت رضا پورایمانی، حمیدرضا عظیمی، فریدون قدیمی (1393)
تعیین پرتوزایی در شش نوع از سنگ های پلوتونیک الوند همدان رضا پورایمانی، روح الله قیصری، راحله قصری (1392)
بررسی تاثیر پرتو UV-C بر فلانوئیدهای برگ گیاه یونجه تاجی Coronilla varia L میترا نوری، مریم خدایی، رضا پورایمانی (1390)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تجزیه و تحلیل کمی و کیفی مواد پرتوزا درآب های معدنی مصرفی سطح شهر اراک رضا پورایمانی، منیره محبیان، فاطمه رنجبر کرکانکی (1402)
بررسی عملکرد و انتخاب توربین بخار (فوق اشباع گرم) جهت استفاده در نیروگاههای مادولار کوچک مجتبی ذوالفقاری، وحید طهماسبی، رضا پورایمانی، علی حقیقت نژاد (1402)
توسعه کد‌ محاسباتی جایگزین کد محاسباتی SPECTER جهت تخمین آسیب ناشی از تابش نوترون در ماده فرخ خوش احوال، رضا پورایمانی، محمد امین امیرخانی دهکردی، الهه مسلمی مهنی (1402)
تعیین عناصر کم مقدار در محصولات کشاورزی روستای چقای اراک رضا پورایمانی، محمد حسین چوپان دسترجردی، مرضیه مشایخی (1402)
تجزیه و تحلیل کمی عناصرکم مقدار در ارقام مختلف برنج ایرانی و بعضی از ارقام وارداتی رضا پورایمانی، محمد حسین چوپان دسترجردی، مجتبی شکاری (1402)
تجزیه و تحلیل رادیومتری رسوبات و آب خلیج گرگان و تعیین الگوی انتشار مواد پرتوزا در آن رضا پورایمانی، حسین صادقی، سید محسن مرتضوی شاهرودی (1401)
تعیین توزیع مواد پرتوزا در منطقه شهر بروجرد رضا پورایمانی، منیره محبیان، مبین باجلان (1401)
تعیین توزیع مواد پرتوزا در منطقه شهر بروجرد رضا پورایمانی، منیره محبیان، مبین باجلان (1401)
ساخت غشای نانوفیلتراسیون پلیمری به کمک اشعه آلفا و ارزیابی آن به منظور حذف نیترات جواد ذوالقرنین، علیرضا خدابخشی، رضا پورایمانی، زهرا گودرزی (1396)
ارزیابی پرتوزایی خاک در اطراف نیروگاه سوخت فسیلی اراک رضا پورایمانی، طیبه داود مقامی (1396)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
افتخارات و جوایز استانی، کشوری و بین‌المللی