1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اندازه گیری عناصر کم مقدار در هسته انار با روش فعالسازی نوترونی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
عناصر کم مقدار،فعالسازی نوترونی،هسته انار
سال 1396
پژوهشگران رضا پورایمانی ، الهام میقانی ، علی اصغر فتحی وند

چکیده

چکیده: از دیدگاه تغذیه ای، آگاهی دقیق از غلظت عناصر کم مقدار در میوه ها بسیار مهم است.در این پژوهش هسته های انار موجود در شهر اراک مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش از روش فعال سازی نوترونی (NAA) استفاده شده است. در این روش، راکتور تحقیقاتی تهران به عنوان منبع نوترون و روش نسبی NAA به عنوان نوع تحلیل مورد استفاده قرار گرفته است. در این روش برای ثبت طیف اشعه گاما از آشکارساز ژرمانیم با خلوص بالا استفاده شد. در نهایت غلظت 13 عنصر کم مقدار تعیین گردید