1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر پارامترهای مختلف خاک بر نفوذ Cs137
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1392
مجله پژوهش فيزيك ايران
شناسه DOI
پژوهشگران رضا پورایمانی ، مرضیه مظلوم شهرکی

چکیده

بررسی تأثیر پارامترهای مختلف خاک بر نفوذ Cs137