1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اندازه گیری عناصر کم مقدار در چهار رقم پسته رفسنجان و سه رقم پسته دامغان به روش فعال سازی نوترونی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کلمات کلیدی: پسته، عناصرکم مقدار، فعال سازی نوترونی، راکتور مینیاتوری اصفهان(MNSR)، خلوص بالای ژرمانیوم(HPGe)
سال 1400
پژوهشگران رضا پورایمانی(استاد راهنما)، محمد حسین چوپان دسترجردی(استاد مشاور)، مبینا عبدی(دانشجو)

چکیده

چکیده: شرط ارتقای سلامت روانی و اجتماعی در جامعه، داشتن تغذیه سالم و فرهنگ مصرف آن است که هدف اساسی آن، فراهم آوردن وضعیت جسمی و شرایط روانی لازم از نظر رشد و تحرک و کارایی انسان ها در زندگی اجتماعی است. برای تأمین سلامت جامعه یکی از اصلی ترین عوامل، غذای سالم و مطمئن است. وجود آلودگی با عناصر سمی در موادغذایی باعث بیماری انسان ها می شود و هرماده غذایی آلوده قادر به انتقال عناصر سمی به بدن از طریق خوردن موادغذایی است و هم چنین با افزایش مقدار مصرف این موادغذایی آلوده، خطر بیمارشدن مردم افزایش می یابد. به همین دلیل ما باید بدانیم که بدن انسان چه مقدار از این عناصر مفید احتیاج دارد و یا حد تحمل این عناصر در بدن چقدر است و حتی باید بدانیم مقدار عناصر سمی در موادغذایی به چه مقدار است. در این تحقیق با استفاده از روش فعال-سازی نوترونی، غلظت 13عنصر شامل منیزیم ، منگنز، سدیم، آلومینیوم، کلر، کلسیم ، مس، آرسنیک، برم، پتاسیم، روی، آهن، کروم در پسته تعیین گردید. غلظت این عناصر در پسته از جمله منیزیم از 1150 تا 1400، منگنز از 9/11 تا 4/20، سدیم از 130تا340 ، آلومینیوم از 8/3 تا 23/4، کلر از110 تا 245، کلسیم از 985 تا 1720، مس از472/0 تا 42/1، آرسنیک از 0 تا 223/0، برم از 0 تا 499/0، پتاسیم از 9300 تا 12700، روی از 47 تا 1/65، آهن از 0 تا 40/19، کروم از 0 تا 918/0 برحسب PPM یا (mg/kg) به دست آمده است. در این تحقیق ما 7 نمونه پسته ازجمله اکبری رفسنجان، اکبری دامغان، احمدآقایی رفسنجان، احمدآقایی دامغان، فندقی رفسنجان، فندقی دامغان، کله قوچی رفسنجان و 2 نمونه پسته از نمونه های احمدآقایی رفسنجان و اکبری رفسنجان را در فر حرارت دادیم. 5 عدد از هر کدام را در ظروف مخصوص ریخته و به راکتور مینیاتوری اصفهان(MNSR) ارسال کردیم. راکتور مینیاتوری اصفهان (MNSR) به عنوان چشمه نوترون برای فعال سازی نوترونی استفاده شد. پس از بررسی نتایج به دست آمده و تجزیه و تحلیل آن، نشان می دهد که غلظت منگنز ( Mn) وسدیم (Na) ومس (Cu)و روی (Zn) و کلر(Cl) در نمونه اکبری رفسنجان به طور قابل توجهی بالاتر از نمونه های دیگراست و مقدار آهن(Fe) و برم (Br) در نمونه احمد آقایی دامغان بیشتر از نمونه های دیگر است. آرسنیک (As) به مقدار ناچیزی در فندقی دامغان وجود دارد و به نسبت نمونه های دیگر مقدارش بیشتر است. آلومینیوم (Al)