1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی مفهومی لرزاننده سه قطبی چشمه نور ایران
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
چشمه نور ایران، مغناطیس، حلقه انبارش، لرزاننده سه قطبی
سال 1395
پژوهشگران مینا عباسلو ، محمود صداقتی زاده ، فرهاد سعیدی ، جواد رحیقی ، رضا پورایمانی

چکیده

Abstract The Iranian light source facility (ILSF) is a new 3 GeV synchrotron radiation laboratory in the design stage. As the main radiation source, the ILSF storage ring is based on a five-bend achromat lattice providing an ultralow emittance of 0.27 nm rad. The radiated beam critical energy from 0.56 T dipole magnet is limited to 3.35 KeV. In order to produce very bright high energy radiation for hard x-ray experiments considering the lack of straight sections and cost, short wigglers are purposed for ILSF storage ring (SR). The suggested three pole wiggler (3PW) with the length of 250 mm and the peak field over 1.1 tesla is placed beside the central dipole magnet in the SR lattice to utilize high energy (~ 30 KeV) synchrotron radiation at ILSF. In this article, the 3PW radiation source is compared with the main SR dipole magnet and the physical design efforts for the 3PW will be described.