1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تخمین تابش های گامای گسیلی از سوخت مصرفی نوعی رآکتور تحق ی قاتی تهران و محاسبه حفاظ کسک حامل
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ORIGEN ،MCNP ، کلمات کلیدی: حفاظ گذاری، کس ک، سوخت مصرفی
سال 1402
پژوهشگران ابوذر کیانی ، رضا پورایمانی ، علی بهرامی سامانی ، میلاد میرعماد

چکیده

در این مقاله، طیف تابشهای گامای گسیلی از یک سوخت مصرفشده نوعی راکتور تحقیقاتی تهران با تاریخچهی مشخص، تعیین و محاسبات طراحی حفاظ رادیولوژیکی تخمین زده شد. سپس ORIGEN مربوط به کس ک حم ل آ ن انجام ش د. در ابتدا عبارت چشمه شامل موجودی رادی و ا یزوتوپ ی سوخت مصرفی با استفاده از کد ب یبع د 2.1 90 و 180 ، انجام شد. نتایج نشان داد که، برای 6 سال پرتودهی و زما نهای خن کسازی نهایی 30 MCNP محاسبات حفاظ رادیولوژیکی کس ک با کد مونتکارلوی 6 μSv/h 17 سانت یمتر برای محدود نمودن نرخ دز سطح خارجی در مقدار / 18 و 8 /1 ،22/3 ، 29/ روز؛ کسک ای همگن از جنس سرب، به ترتیب باضخامت دیوارهی 6 2000 کافی است.