1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین پرتوزایی طبیعی کانیهای سنگ آهن و ارزیابی خطر ابتلا به سرطان برای کارگران معدن سنگ آهن شمس آباد اراک
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
سنگ آهن،آشکارساز HPGe، سرطان، پرتوزایی
سال 1395
پژوهشگران حمیدرضا عظیمی ، رضا پورایمانی

چکیده

کانی های سنگ آهن از مهمترین مواد خام طبیعی هستند که به طور گسترده در تولید آهن و فولاد کاربرد دارند. این قبیل کانی ها حاوی مقایر مختلفی از هسته های پرتوزا هستند. بنابراین افرادی که در زمینه های استخراج، حمل و فرآوری آنها کار می کنند در معرض تابش های ناشی از این مواد پرتوزا قرار می گیرند. به همین منظور در معدن سنگ آهن شمس آباد اراک، ویژه فعالیت هسته های پرتوزای طبیعی 226Ra، 232Th و 40K به روش اسپکترومتـری گاما و با استفاده از آشکارساز فوق خالص ژرمانیومی (HPGe) با بازدهی نسبی 30% تعیین گردیدند. در این پژوهش، میانگین ویژه فعالیت این هسته های پرتوزا در نمونه کانی های سنگ آهن به ترتیب : 04/64، 27/15 و 82/217 بر حسب Bqkg-1 به دست آمد. خطر ابتلا به سرطان برای کلیه نمونه ها محاسبه گردید که از 5-1081/2 تا 4-1087/5 تغییر می کند و مقدار میانگین آن 4-1005/2 است. مقادیر میانگین محاسبه شده برای خطر ابتلا به سرطان به مراتب کمتر از حداکثر مقدار مجاز ( 3-10) می باشد. بنابراین خطر عمده ای سلامت افراد را تهدید نمی کند.