1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین عناصر کم مقدار در گیاهان دارویی گل اروانه و چای کوهی جمع آوری شده از منطقه شازند استان مرکزی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
Element. Herbal plant. Neutron activation analysis. Hymenocrater. Stachys lavandulifolia. عنصر، گیاه دارویی، فعالسازی توترونی، گل اروانه، چایی کوهی
سال 1398
پژوهشگران رضا پورایمانی(استاد راهنما)

چکیده

گیاهان دارویی به دلیل خواص شفا بخش شان همواره بخش جدایی ناپذیری از زندگی انسان ها را تشکیل داده اند به طوریکه می توان تاریخ استفاده از گیاهان دارویی را با تاریخ زندگی بشر همزمان دانست. آثار و شواهد باقی مانده از 3000 سال قبل از میلاد مسیح نشان می دهد که سومریان، چینی ها، ایرانیان و هندوها از گیاهان دارویی به مقدار فراوانی در درمان بیماری های خود استفاده می کردند. امروزه به دلایل کم تحرکی، استرس، تغذیه نا مناسب و عدم دریافت کافی عناصر ضروری مورد نیاز بدن، بیماری های گوناگون به سرعت در حال افزایش می باشند. گیاهان دارویی به دلیل دارا بودن انواع آنتی اکسیدان ها و عناصر ضروری همواره مورد توجه بوده و منبع مناسبی برای تامین بخشی از عناصر مورد نیاز بدن می باشند. در این پژوهش مقدار عناصر کم مقدار در دو نوع از گیاهان دارویی به نام های گل اروانه و چایی کوهی که به صورت رایج در کشور مصرف می-شوند با استفاده از روش فعال سازی نوترونی تعیین گردید. تعداد ده نمونه (هرنوع 5 نمونه) از مناطق مختلف استان مرکزی و یک نمونه از هرکدام از دامنه کوه الوند همدان در فصل بهار جمع آوری شدند. اندازه گیری های انجام شده با استفاده از راکتور تحقیقاتی تهران به عنوان چشمه نوترون و سیستم طیف سنجی(اسپکتروسکوپی) گامای موجود در آزمایشگاه فعال سازی نوترونی سازمان انرژی اتمی ایران صورت پذیرفته است. در این پژوهش غلظت ده عنصر شامل آلومینیوم، روی، آهن، کلسیم، سدیم، منیزیوم، منگنز، کلر، برم و اسکاندیوم در این گیاهان اندازه گیری گردید. مقادیر به دست آمده نشان می دهد که این گیاهان منبع خوبی برای تامین عناصر ضروری بدن شامل روی، آهن، منیزیوم، منگنز و کلسیم می باشند و عناصر غیر ضروروی آن ها کمتر از مقدار قابل تحمل برای مصرف کنندگان می باشد.