1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ملاحظات طراحی و ساخت پایپینگ در مدار دوم مبدل های حرارتی با در نظر گرفتن تنش کششی، دما و سرعت و خوردگی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
pipingراکتور، مولد بخار، کد ASME ، CAREM25 ، CAESAR I
سال 1402
پژوهشگران کاربر ژیرو کاربر(دانشجو)، مجتبی ذوالفقاری(استاد راهنما)، رضا پورایمانی(استاد مشاور)، وحید طهماسبی(استاد مشاور)

چکیده

بررسی تنش در سیستم لوله کشی مربوط به مولد بخار‌‌ راکتور ماژولار کوچک که یکی از اجزای راکتورهسته ای است، از اهمیت بالایی برخوردار است. در اینجا ابتدا به بررسی تنش در این لوله ها پرداخته شده و سپس قواعد کلی بیان شده است. اصول طراحی این نوع لوله کشی طبق کد Asme Sec III &B31.3 می‌باشد. در این خصوص بر اساس دو عامل اصلی فشار و دما و لحاظ واقعیات بهره برداری بر مبنای استاندارد ASME Sec3 Div1 Subsection NC&ND & ASME B31.3 انواع بارها استخراج، و بر اساس الگوریتم ASME الزامات لحاظ شده و برای بررسی تنش درحالت استاتیک در سیستم لوله کشی از روش تحلیلی وشبیه سازی با نرم افزار CAESAR IIاستفاده شده است. عوامل موثر در طراحی و ایمنی لوله کشی در نظر گرفته شده و در نهایت با دادن ورودی‌های مورد نیاز به نرم افزارشبیه سازی CAESAR II خروجی نرم افزار بدست آورده شد. نتایج حاصله بیانگر آن است که تنش ها در سیستم لوله کشی با حل تحلیلی وحل با نرم افزار مطابقت دارد و درصد خطای دو روش در حدود 27/1 درصد می باشد. پس می توان با استاندارد ASME به همراه نرم افزار شبیه سازی برای تحلیل تنش و همین طورمشخص شدن نیروهای تکیه گاهی با در نظر گرفتن دما، فشار همین طور جابجایی ها درتکیه گاه ها برای اجزاء نیروگاه‌های هسته ای ماژولار کوچک استفاده کرد.