1403/03/29
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
پژوهشگر برتر استان و گروه فیزیک
نوع پژوهش
افتخارات و جوایز استانی، کشوری و بین‌المللی
کلیدواژه‌ها
پژوهشگر برتر 1402
سال 1402
پژوهشگران رضا پورایمانی

چکیده

با توجه به ارایه فعالیت های پزوهشی به کمیته استانی در حوزه علوم پایه اینجانب سعادت داشتم به یمن توفیق الهی توسط کمیته به عنوان پزوهشگکر برتر استان انتخاب گردم