1403/03/29
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی پرتوزایی طبیعی و خطر سنگهای تزئینیمورد استفاده به عنوان مصالح ساختمانی در شهر گرگان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
: سنگ تزئینی، پرتوزایی، مصالح ساختمانی، گرگان
سال 1401
پژوهشگران رضا پورایمانی(استاد مشاور)

چکیده

رتباط تنگاتنگ انسان و محیط و تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر از موضوعات مهمی است که در زمینه های مختلف قابل بررسی است. در صنعت ساختمان، رادیواکتیویته یکی از مهمترین موضوعاتی است که کمتر مورد توجه قرارگرفته است. در خانه و محل کارکه افراد برای مدت طولانی در آنجا می مانند، حتی سطوح پایین تشعشعات می تواند در درازمدت بر سلامت انسان تأثیر منفی بگذارد. در این مطالعه رادیواکتیویته سنگ های تزئینی مورد استفاده در شهر گرگان مورد بررسی قرار گرفت. رایج ترین سنگ های تزئینی مورد استفاده در شهر گرگان سنگ های رسوبی (سنگ آهک و تراورتن)، سنگ های دگرگونی (مانند سنگ مرمر و کوردیریت شیست) و همچنین سنگ های آذرین مختلف مانند گرانیتیتوئیدهای مختلف ایران و چین (مانند گابرو، تونالیت، گرانودیوریت و سینیت) می باشد. بدین منظور 29 نمونه سنگ تزیینی از سنگ های مذکور از سنگ فروشی های گرگان جمع آوری شد. پس از تهیه مقاطع نازک از نمونه ها، از مطالعات میکروسکوپی برای تعیین نام دقیق نمونه ها استفاده شد. نمونه های سنگ تزئینی نیز پودر شدند تا رادیواکتیویته Ra226، Th232، K40 و Cs137 مشخص شود. رادیواکتیویته K40 و Cs137 در درجه اول توسط فلدسپات آلکالن، بیوتیت، مسکوویت و آمفیبول ایجاد می شود. زیرکن در درجه اول مسئول رادیواکتیویته Th232 در سنگ های مورد مطالعه است که در طول زنجیره واپاشی سری اورانیوم تولید می شود. شدت رادیواکتیویته این عناصر به فراوانی کانی میزبان آن در سنگ بستگی دارد. اندازه گیری رادیواکتیویته در نمونه های سنگ های تزئینی مورد استفاده در شهر گرگان نشان می دهد که سنگ های تزئینی آذرین دارای بیشترین میزان رادیواکتیویته مانند گرانیت چینی پرتغالی (گرانیت آلکالن)، خرم دره (1: گرانیت آلکالن) و (2: کوارتز مونزونیت) هستند و همچنین نمونه مروارید مشهد (گرانیت میکادار)