1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین ضریب انتقال مواد پرتوزا از رسوب به گیاه نی در محل ورودی پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر اراک به تالاب بین المللی میقان
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
هسته پرتوزا، آشکارسازHPGe ، ضریب انتقال، رسوب، نی
سال 1397
پژوهشگران رامین فرداد ، رضا پورایمانی

چکیده

هسته های پرتوزای طبیعی ومصنوعی در خاک و آب، وجود دارند و از طریق ریشه به همراه آب و موادغذایی جذب گیاهان می گردند. گیاهان بسته به نوع و گونه، استعداد های متفاوتی در جذب هسته های پرتوزا دارند وتعیین ضریب انتقال برای آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش میزان پرتوزایی ده نمونه رسوب و ده نمونه نی روییده شده در محل ورودی فاضلاب شهر اراک به تالاب بین المللی میقان، با استفاده از آشکارساز فوق خالص ژرمانیومی اندازه گیری و ضریب انتقال مواد پرتوزا از رسوب به گیاه نی محاسبه شده است.