1403/01/28
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Effect of Chitosan on Propagation of Zamiifolia as Tropical Ornamental Indoor Plant by leaf Cutting Fatemeh Badizadegan, Mousa Solgi, Mina Taghizadeh, Ahmad Reza Abbasifar (2023)
تأثیر تلقیح ریشه ای قارچ مایکوریزا (Glomus mosseae) بر تحمل به خشکی نهال های لیلکی ایرانی (Gleditsia caspica Desf) پیام پوریا فر، علیرضا خالقی، احمدرضا عباسی فر، مینا تقی زاده (1400)
Exploration and morphologic variation of Iris wild species with ornamental potential Elham Asgari, Mina Taghizadeh, Ahmad Reza Abbasifar (2021)
تلقیح بذر لیلکی ایرانی (Gleditsia caspica Desf) با مایکوریزای آرباسکولار برای افزایش تحمل به خشکی نهال ها پیام پوریا فر، علیرضا خالقی، احمدرضا عباسی فر، مینا تقی زاده (1400)
اثرالقای پلی پلوییدی درون شیشه ای بر تنوع صفات مورفولو‍ژیکی و سیتوژنتیکی بنفشه آفاریقایی Saintpaulia ionantha اکرم امیری، محمود شور، مینا تقی زاده، سید حسین نعمتی، علی تهرانی فر (1400)
Role of antioxidant enzymes and plant performances towards heavy metal stress in ornamental sunflower by vermicompost implementation Fatemeh Mojdehi, Mina Taghizadeh, Amir Hossein Baghaie, Mahdi Changizi, shahab khaghani (2021)
ازدیاد درون شیشه ای و سازگاری آدنیوم به عنوان یک گیاه زینتی ارزشمند فاطمه زارعیان، مینا تقی زاده، علیرضا خالقی (1399)
Organic Amendment Can Decrease Plant Abiotic Stress in a Soil Co-contaminated With Lead and Cadmium under Ornamental Sunflower Cultivation Fatemeh Mojdehi, Mina Taghizadeh, Amir Hossein Baghaie, Mahdi Changizi, shahab khaghani (2020)
Inhibition of browning problem during the callogenesis of Spartium junceum L. Mahboubeh Ganji dastjerdi, Mina Taghizadeh (2020)
ارزیابی توانایی گیاه پالایی گونه عسلی در پالایش خاک های آلوده به سرب عیسی سلگی، راضیه یزدان یار، مینا تقی زاده (1398)
اثر EMS در ایجاد مقاومت و تجمع کادمیوم در کالوس درختچه زینتی طاووسی محبوبه گنجی دستجردی، مینا تقی زاده، علی خدیوی، منصور قربان پور (1398)
Micropropagation of Prunus scoparia, a Suitable Rootstock for Almond under Drought Conditions Fateme Abasi, Ali Khadivi, Mina Taghizadeh, Babak ValizadehKaji (2019)
تاثیر سوپرجاذب نانوکامپوزیت بر میزان مقاومت چمن اسپورت به تنش خشکی حسین باقری، موسی سلگی، مینا تقی زاده، عباس میرزاخانی (1398)
Heavy Metals Effects on Brassica Oleracea and Elements Accumulation by Salicylic Acid Mina Taghizadeh, Mousa Solgi, Maryam Karimi, Mohammad Hosein Sanati, shohre khushbin (2018)
معرفی کاربرد دارویی مهمترین گیاهان زینتی مینا تقی زاده، منصوره شمیلی (1395)
Compare the different media on the growth characteristics of sports turf Mina Taghizadeh, Iman Shahrjerdi, Maryam Ahsani (2014)
بررسی جنبه های باززایی درون شیشه ای بنفشه آفریقایی (Saintpaulia ionantha Wendl.) و ریشه زایی برون شیشه ای آن کرم امیری، مینا تقی زاده، محمود شور، سید حسین نعمتی، علی تهرانی فر (1393)
اثر کاربرد برخی فلزات سنگین در مرحله جوانه زنی و باززایی درون شیشه ای چمن برموداگراس مینا تقی زاده، موسی سلگی، مهدیه کریمی، زهرا نورایی، طاهره شاهچراغی (1392)
مقاله ارائه‌شده
بررسی روشهای مختلف بهنژادی کلاسیک و مدرن در گل داودی سمانه حسین آبادی، مینا تقی زاده (1398)
بهینه کردن گندزدایی و کالوس زایی گیاه زینتی ارزشمند آدنیوم مینا تقی زاده، فاطمه زارعیان، علیرضا خالقی (1397)
القای کالوس از ریز نمونه بذر بالغ در (Poa pratensis L.) Kentucky bluegrass فهیمه سادات سجادی، مینا تقی زاده، علی خدیوی، بابک ولی زاده کاجی (1396)
چگونگی کاربرد زیست ردیاب ها در تخمین آلاینده های محیط زیست سیده مرضیه حسینی، آزاده کاظمی، مرتضی نادری، مینا تقی زاده (1395)
تاثیر پیش تیمار اسید فولیک بر بذرهای آهار تحت تنش شوری موسی سلگی، سپیده بیرقدار، مینا تقی زاده، علی خدیوی (1395)
ارزیابی مناسب ترین روش گندزدایی در کشت درون شیشه ای درختچه گز زینتی مینا تقی زاده، پروین کریمی، علی خدیوی، موسی سلگی (1395)
تاثیز تنش کادمیوم در مرحله جوانه زنی درخچه زینتی طاووسی محبوبه گنجی دستجردی، مینا تقی زاده (1394)
بررسی تاثیر بسترهای نوین کشت بر فاکتورهای رشدی چمن سردسیری موسی سلگی، مینا تقی زاده، حسین باقری، عباس میرزاخانی (1394)
اثر گندزدایی اسانس گیاهان دارویی در کشت ریزنمونه های توت فرنگی مینا تقی زاده، آرزو سیفی، موسی سلگی، ایمان شهرجردی، فاطمه احمدی (1394)
تاثیر اسید سالیسیلیک و رقم بر پیش تیمار بذر کلم زینتی تحت شرایط تنش فلزات سنگین مریم کریمی، مینا تقی زاده، محمد حسین صنعتی، موسی سلگی (1393)
اثر رقم، نوع ریزنمونه و تنظیم کننده های رشد بر انگیزش کالوس و شاخساره کلم زینتی مینا تقی زاده، موسی سلگی، امید صادقی، ابوالقاسم رحمانی (1393)
بررسی ترکیبات مختلف به عنوان بستر کشت در احداث چمن اسپورت مینا تقی زاده، مریم احسانی، ایمان شهرجردی (1393)
ارزیابی گیاهان جهش یافته در برموداگرس با تمرکز بر بهبود پالایندگی سرب مینا تقی زاده، محسن کافی، محمد رضا فتاحی مقدم (1392)
استفده از مواد شیمیایی جهش زا در جهت افزایش توان گیاه پالایی چمن برموداگرس مینا تقی زاده، محسن کافی، محمد رضا فتاحی مقدم، موسی سلگی (1391)
کتاب
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی بسترهای تکثیر، تنظیم کننده های رشد و کیتوزان بر تکثیر زامیفولیا از طریق قلمه برگ موسی سلگی، احمدرضا عباسی فر، مینا تقی زاده، سیده فاطمه زهرا بدیع زادگان (1400)
بررسی اثر قارچ آرباسکولار مایکوریزا (Glomus mosseae) بر رشد و تحمل به خشکی نهال های لیلکی ایرانی علیرضا خالقی، مینا تقی زاده، احمدرضا عباسی فر، پیام پوریا فر (1398)
پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1397/11/13 9:26:50 ق.ظ مینا تقی زاده، احمدرضا عباسی فر، الهام عسگری (1397)
پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1397/11/13 0:08:9 ب.ظ مینا تقی زاده، موسی سلگی، محمد مهدی محرابی (1397)
ریزازدیادی Adenium arabicum مینا تقی زاده، علیرضا خالقی، فاطمه زارعیان (1397)
بررسی اثر اسید هیومیک بر چمن اسپرت تحت تنش های خشکی و کادمیم مینا تقی زاده، موسی سلگی، عادله علیخانی (1397)
بررسی پاسخ درون شیشه ای کنتاکی بلوگرس(Poa pratensis) به تنش خشکی و اثر اسید فولیک در شرایط تنش خشکی. مینا تقی زاده، بابک ولی زاده کاجی، علی خدیوی، فهیمه سادات سجادی (1396)
زیست ردیابی آلودگی ریزگردها و پهنه بندی میزان گرد و غبار در سطح شهر اهواز مرتضی نادری، آزاده کاظمی، مینا تقی زاده، سیده مرضیه حسینی (1396)
تعیین نیازهای سرمایی و گرمایی ژنوتیپ های برتر زرشک بی دانه (Berberis vulgaris var. asperma) علی خدیوی، علیرضا خالقی، مینا تقی زاده، عارفه منتظران (1396)
بررسی تاثیر اسید فولیک در جوانه زنی، مراحل رشد و مقاومت به تنش در گل آهار موسی سلگی، علی خدیوی، مینا تقی زاده، سپیده بیرقدار (1395)
بهینه سازی پروتکل ریزازدیادی گونه وحشی بادام اسکوپاریا (Prunus scoparia) مینا تقی زاده، علی خدیوی، بابک ولی زاده کاجی، فاطمه عباسی (1395)
توانایی کاربرد ماده جهش زای EMS در مقاومت وپالایندگی درختچه زینتی طاووسی نسبت به کادمیوم علی خدیوی، مینا تقی زاده، منصور قربان پور، محبوبه گنجی دستجردی (1395)
ارزیابی توان مقاومت و پالایش کلم زینتی نسبت به عناصر سنگین در شرایط درون شیشه ای محمد حسین صنعتی، مینا تقی زاده، موسی سلگی، مریم کریمی (1394)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
ابداع
دستگاه عصاره گیر ورمی کمپوست مینا تقی زاده، مسعود تقی زاده (1393)