1403/02/29
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی آلودگی فلزات سنگین در میوه درخت زینتی توت مجنون در شهر اراک
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
فلزات سنگین، درخت توت، اراک، انباشت
سال 1397
پژوهشگران مینا تقی زاده

چکیده

امروزه آلودگی محیط زیست به عنوان یکی از مباحث بسیار مهم در کلان شهرها مطرح است. اکثر آلودگی های فلزی پس از حداکثر دو هفته از اتمسفر به سمت خاک های سطحی رسوب کرده و در طی آبیاری و یا باران به سطوح زیرین نفوذ پیدا می کنند. بنابراین سطوح سبز گیاهی در ارتفاع های مختلف مانند درختان و درختچه ها قادر به جذب آلاینده های فلزی می باشند. درخت توت مجنون نسبتا سازگاری محیطی زیاد دارد و در فضای سبز اغلب شهرهای ایران از جمله اراک به صورت گسترده کشت می شود. در این پژوهش بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین در اندام خوراکی درختان توت مجنون در مناطق مختلف شهر اراک مورد بررسی قرار گرفت. 13 منطقه بر اساس شبکه بندی شهر اراک و منطقه چهاردهم در روستای هزاوه به عنوان شاهد انتخاب گردید. پس از عصاره گیری مقدار 13 عنصر در میوه درخت توت مجنون اندازه گیری شد. با مقایسه میانگین میزان انباشت فلزات مورد مطالعه با حد مجاز استانداردها، میوه های درختان توت شهر اراک از جنبه فلزات کروم، مس، روی، جیوه دارای حد مجاز بودند ولی آلودگی این میوه خوراکی به فلزات کبالت، نیکل و آرسنیک در حد کم و آلودگی به فلزات آلومینیوم، کادمیوم و سرب بالا و در حد غیرمجاز بود. احتمالا منشا این آلودگی های فلزی منابع اتمسفری و خاکی بوده است که در اثر فرونشست، در میوه ها انباشت کرده است. بنابراین با توجه به آلودگی میوه های درختان توت به فلزات سنگینی مانند نیکل، آرسنیک، آلومینیوم و سرب، هشدار جدی نسبت به مصرف خوراکی این میوه در شهر اراک وجود دارد.